"> برنامه امتحانات نهایی 1401 اعلام شد
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
اساتید اوج یادگیری

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۱

برنامه امتحانات نهایی 1401 اعلام شد

برنامه امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم سال ۱۴۰۱ ویژه دانش آموزان دوره های روزانه، آموزش از راه دور و داوطلبان خارج از کشور برای خرداد ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

برنامه امتحانات نهایی رشته ریاضی ۱۴۰۱

تاریخ امتحاندرس
۱۴۰۱/۰۳/۰۲دینی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۴شیمی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۷هندسه ۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۹فارسی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۱۱سلامت و بهداشت
۱۴۰۱/۰۳/۱۶حسابان ۲
۱۴۰۱/۰۳/۱۸زبان خارجی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۲۱فیزیک ۳
۱۴۰۱/۰۳/۲۳علوم اجتماعی
۱۴۰۱/۰۳/۲۵عربی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ریاضیات گسسته

برنامه امتحانات نهایی رشته تجربی ۱۴۰۱

تاریخ امتحاندرس
۱۴۰۱/۰۳/۰۲دینی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۴شیمی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ریاضی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۹فارسی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۱۱سلامت و بهداشت
۱۴۰۱/۰۳/۱۶زیست شناسی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۱۸زبان خارجی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۲۱فیزیک ۳
۱۴۰۱/۰۳/۲۳علوم اجتماعی
۱۴۰۱/۰۳/۲۵عربی ۳

برنامه امتحانات نهایی رشته انسانی ۱۴۰۱

تاریخ امتحاندرس
۱۴۰۱/۰۳/۰۲دینی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۴عربی ۳ (زبان تخصصی)
۱۴۰۱/۰۳/۰۷تاریخ ۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۹فارسی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۱۱سلامت و بهداشت
۱۴۰۱/۰۳/۱۶فلسفه ۲
۱۴۰۱/۰۳/۱۸زبان خارجی ۳
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ریاضی و آمار ۳
۱۴۰۱/۰۳/۲۳جامعه شناسی ۲
۱۴۰۱/۰۳/۲۵علوم و فنون ادبی
۱۴۰۱/۰۳/۲۸جغرافیا ۳

بر اساس بخشنامه منتشر شده توسط آموزش و پرورش، امتحانات دروس ادیان الهی (اقلیت های دینی) روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ و امتحان دروس زبان آلمانی و فرانسه روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ برگزار می شود.

ساعت برگزاری امتحانات نهایی ۱۴۰۱

امتحانات نهایی ۱۴۰۱ در دو افق زمانی برگزار می شود:

ساعت شروع امتحانات نهایی در کشور هایی که ساعت رسمی آن ها دو ساعت جلو تر از وقت گرینویچ است ساعت ۱۰ صبح به افق تهران و سایر کشور ها ساعت ۱۶ به افق تهران برگزار می گردد.

مطالب مرتبط
جمع بندی کنکور ۱۴۰۱
برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است