"> اسامی نفرات برتر کنکور 1401 اعلام شد » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
اساتید اوج یادگیری

اسامی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱ اعلام شد

اسامی نفرات برتر کنکور 1401 اعلام شد

اسامی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱ برای پنج گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ توسط سایت سازمان سنجش منتشر شد.

کنکور ۱۴۰۱

آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ طی چهار روز و از روز چهارشنبه (هشتم تیر) در گروه آزمایشی هنر با شرکت ۱۶۱ هزار و ۳۴۳ داوطلب آغاز شد. داوطلبان گروه های آزمایشی علوم انسانی و ریاضی و فنی نیز صبح پنجشنبه (۹ تیر) به رقابت با یکدیگر پرداختند. در آزمون سراسری امسال در گروه آزمایشی علوم انسانی ۴۱۲ هزار و ۵۷۷ داوطلب و در گروه آزمایشی ریاضی و فنی ۵۷۴ هزار و ۴۷۲ و ۱۴۵ هزار و ۶۵۷ نفر شرکت کردند.

 اسامی نفرات برتر کنکور تجربی ۱۴۰۱

اسامی نفرات برتر کنکور تجربی 1401
اسامی نفرات برتر کنکور تجربی ۱۴۰۱

 اسامی نفرات برتر کنکور ریاضی ۱۴۰۱

 اسامی نفرات برتر کنکور ریاضی 1401
 اسامی نفرات برتر کنکور ریاضی ۱۴۰۱

 اسامی نفرات برتر کنکور انسانی ۱۴۰۱

 اسامی نفرات برتر کنکور انسانی 1401
 اسامی نفرات برتر کنکور انسانی ۱۴۰۱

 اسامی نفرات برتر کنکور هنر ۱۴۰۱

 اسامی نفرات برتر کنکور هنر 1401
 اسامی نفرات برتر کنکور هنر ۱۴۰۱

 اسامی نفرات برتر کنکور زبان ۱۴۰۱

 اسامی نفرات برتر کنکور زبان 1401
 اسامی نفرات برتر کنکور زبان ۱۴۰۱

مطالب مرتبط
انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱
اعتراض به نتایج کنکور ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است