"> بایگانی‌ها هندسه امیر مسعودی » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

هندسه اوج یادگیری

هندسه اوج یادگیری

هندسه، مبحثی از درس ریاضی است که شامل ترسیم های هندسی، قضیه تالس، دایره و … می باشد.

یادگیری درس هندسه معمولا دشوار تصور می شود در حالیکه مباحث هندسه در صورتی که به خوبی آموزش داده شود اصلا دشوار نیست.

از مبحث هندسه در کنکور ریاضی چند تست آورده می شود؟

در کنکور ریاضی از هندسه ۱۸ تست ارائه می شود.

از مبحث هندسه در کنکور تجربی چند تست آورده می شود؟

در کنکور تجربی از مبحث هندسه ۴ تست ارائه می شود.

هندسه اوج یادگیری توسط کدام اساتید تدریس شده است؟

هندسه اوج یادگیری توسط مهندس امیر مسعودی و علی علیشاه تدریس شده است.

روش خرید هندسه اوج یادگیری؟

بهترین روش برای خرید هندسه خرید از اپلیکیشن اوج یادگیری می باشد.

هندسه ریاضی

درس هندسه برای دانش آموزان رشته ریاضی در کتابی مجزا از کتاب ریاضیات آموزش داده شده و دانش آموزان رشته ریاضی هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم درس هندسه را دارند.

هندسه دهم ریاضی

هندسه دهم ریاضی شامل چهار فصل می باشد:

 1. ترسیم های هندسی
 2. قضیه تالس و تشابه مثلث ها
 3. چند ضلعی ها
 4. تجسم فضایی

هندسه یازدهم ریاضی

هندسه یازدهم ریاضی شامل سه فصل می باشد:

 1. دایره
 2. تبدیل های هندسی و کاربرد ها
 3. روابط طولی در مثلث ها

هندسه دوازدهم ریاضی

هندسه دوازدهم ریاضی شامل سه فصل می باشد:

 1. ماتریس و کاربرد ها
 2. آشنایی با مقاطع مخروطی
 3. بردار ها

هندسه کنکور ریاضی

اولین درس دفترچه دروس اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی درس ریاضیات می باشد و از مبحث هندسه در کنکور ریاضی تعداد ۱۸ تست ارائه می شود.

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی

نام فصلتعداد سوالات هندسه
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
رابطه طولی با مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردارها۱

هندسه تجربی

مبحث هندسه، برای دانش آموزان رشته تجربی در کتاب ریاضیات پایه یازدهم و دوازدهم ارائه شده است.

هندسه یازدهم تجربی

در فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی به آموزش مبحث هندسه پرداخته می شود.

فصل دوم ریاضی یازدهم تجربی شامل سه درس می باشد:

 1. ترسیم های هندسی
 2. قضیه تالس
 3. تشابه مثلث ها

هندسه دوازدهم تجربی

در فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی به آموزش مبحث هندسه پرداخته می شود.

فصل ششم ریاضی دوازدهم شامل دو درس می باشد:

 1. تفکر تجسمی
 2. دایره

هندسه کنکور تجربی

از مبحث هندسه در کنکور تجربی تعداد ۴ تست به صورت ترکیبی آورده می شود.

هر تست ریاضی کنکور تجربی، ۳/۳درصد می باشد و داوطلب کنکور تجربی با یادگیری مبحث هندسه می تواند ۱۳ از درس ریاضی را به راحتی کسب کند.

هندسه اوج یادگیری

هندسه اوج یادگیری برای هر دو گروه آزمایشی ریاضی و تجربی توسط اساتید برتر و با تجربه کشور به صورت آموزش مفهومی و روش تست زنی تدریس شده است و دانش آموزان هر دو گروه آزمایشی می توانند بر اساس نیاز خود بسته مورد نظر را خریداری نمایند.

مهندس امیر مسعودی و علی علیشاه مدرسین هندسه اوج یادگیری می باشند.

مهندس امیر مسعودی درس هندسه را برای هر دو گروه آزمایشی تجربی و ریاضی به صورت یکجا و ترکیبی تدریس کرده اند.

مهندس علی علیشاه هندسه هر دو گروه را برای هر پایه به صورت آموزش مفهومی و روش تست زنی تدریس کرده است.

هندسه رشته ریاضی اوج یادگیری

هندسه رشته ریاضی با تدریس مهندس امیر مسعودی شامل بسته های زیر می باشد:

عنوان بستهقیمت
جمع بندی هندسه یازدهم ریاضی۱۵۰
روش تست زنی هندسه یازدهم ریاضی۱۷۰
جمع بندی هندسه (cpr6)۱۷۰

هندسه رشته ریاضی با تدریس مهندس علیشاه شامل بسته های زیر می باشد:

عنوان بستهقیمت
آموزش هندسه دهم ریاضی۱۱۰
آموزش هندسه یازدهم ریاضی۷۰

هندسه رشته تجربی اوج یادگیری

هندسه رشته تجربی با تدریس مهندس امیر مسعودی شامل بسته های زیر می باشد:

عنوان بستهقیمت
جمع بندی هندسه اقلیدوسی۱۲۵
روش تست زنی هندسه اقلیدوسی۱۷۰
جمع بندی هندسه (cpr6)۱۷۰

نمونه تدریس جمع بندی هندسه امیر مسعودی

نمونه تدریس هندسه علیشاه

خرید هندسه اوج یادگیری

برای خرید هندسه اوج یادگیری از یکی از سه روش زیر می توانید اقدام نمائید:

 1. ثبت سفارش از طریق اپلیکیشن اوج یادگیری
 2. خرید از فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است
 3. تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و دریافت شماره حساب مورد تائید موسسه.


مطالب مرتبط
خرید ریاضی امیر مسعودی
دروس اختصاصی کنکور ریاضی
دروس عمومی کنکور

تلفن کنکور آسان است