"> بایگانی‌ها قدر مطلق » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

برنامه اوج یادگیری ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ( ریاضی )

برنامه اوج یادگیری ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ( ریاضی )

قدر مطلق و جزء صحیح ریاضی اوج یادگیری

تدریس های ریاضی با استاد امیر مسعودی مبحث قدر مطلق و جزء صحیح

میحث قدر مطلق و جز صحیح به صورت مشترک در سال دهم ، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی و ریاضی تدریس شده است

قبل از مطالعه و تماشای دی وی دی های کنکور آسان است در این مبحث ، حتما ترتیب مطالعه این درس را از مشاوران اوج یادگیری سوال کنید

تلفن کنکور آسان است