"> بایگانی‌ها فیزیک دوازدهم اوج یادگیری » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

روش تدریس فیزیک دوازدهم امیر مسعودی؟ درس فیزیک درسی حفظی، محاسباتی برایدانش آموزان هر دو گروه آزمایشی تجربی و ریاضی محسوب می شود. فیزیک یازدهم به دلیل پیش نیاز بودن مباحث برای فیزیک دوازدهم، یادگیری مفهومی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. درس فیزیک در سه پایه متوسطه دوم ( دهم – یازدهم و دوازدهم … ادامه ی مطلب

تلفن کنکور آسان است