">بایگانی‌ها عربی استاد احمدی - اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

عربی اوج یادگیری

عربی اوج یادگیری

عربی اوج یادگیری تدریس استاد حسین احمدی در موسسه کنکور آسان است می باشد

موسسه اوج یادگیری دروس اختصاصی و عمومی  کنکور سراسری را به صورت آموزشی و تست زنی برای دانش آموزان و داوطلبین کنکوری تدریس کرده اند .

دروس عمومی اوج یادگیری در کنکور شامل ادبیات – دین و زندگی – عربی و زبان انگلیسی می باشد .

هر کدام از این دروس به مباحث مختلفی تقسیم می شوند که کنکور آسان است برای هر مبحث آموزش و تست زنی جدایی انجام داده است .

عربی یکی از دروس عمومی کنکورمی باشد که دانش آموزان دهم – یازدهم و  دوازدهم عربی را به صورت درس به درس و مبحثی مطالعه می کنند .

اساتید درس عربی اوج یادگیری

 اساتیدی که در اوج یادگیری ( کنکور آسان است ) درس عربی را تدریس می کنند استاد حسین احمدی می باشد .

استاد حسین احمدی مدرس دروس عربی – ادبیات و دین و زندگی در کنکور آسان است می باشد .

قیمت عربی اوج یادگیری

درس عربی اوج یادگیری شامل قواعد و ترجمه ها می باشد که در سه پایه دهم – یازدهم و دوازدهم تدریس شده است که قواعد خود به مباحث اسم – فعل – اعراب و … تقسیم می شوند .

مبحث پایه استاد قیمت
آسان آموز واژگان عربی دهم حسین احمدی ۴۰
تمرین های کتاب دهم حسین احمدی ۴۰
آموزش درس ۱ تا ۴ دهم حسین احمدی ۱۰۵
آموزش درس ۵ تا ۸ دهم حسین احمدی ۱۰۵
روش تست زنی عربی   حسین احمدی ۴۵
عربی صد در صد   حسین احمدی ۳۰
۳۰۰سوال درک مطلب   حسین احمدی ۴۰
خلاقیت اعداد – اسم اشاره دهم حسین احمدی ۸۰
آموزش جامع عربی یازدهم حسین احمدی ۱۱۰
خلاقیت در عربی یازدهم حسین احمدی ۳۰
آموزش عربی جامع یازدهم حسین احمدی ۱۰۵
خلاقیت تفضیل و مکان یازدهم حسین احمدی ۳۰
خلاقیت ادوات شرط یازدهم حسین احمدی ۳۰
۹۰۰تست عربی کتاب حسین احمدی ۱۴۰
۳۰۰تست ترجمه کتاب حسین احمدی ۴۰
خلاقیت عربی یازدهم حسین احمدی ۲۰۰
پکیج خلاقیت عربی دوازدهم حسین احمدی ۱۶۰
آموزش عربی جامع دوازدهم حسین احمدی ۱۱۰
درک مطلب کتاب حسین احمدی ۳۰
درک مطلب DVD حسین احمدی ۶۰
روش تست عربی دهم حسین احمدی ۲۰۰
جمع بندی عربی کنکور کتاب حسین احمدی ۱۲۰
۹۰۰تست عربی DVD حسین احمدی ۶۰
خلاقیت عربی ۳-۴ دهم حسین احمدی ۸۰

دانش آموزان و داوطلبین کنکوری جهت اطلاع از تعداد دی وی دی های و تعداد حلقه های عربی حسین احمدی می توانند به سایت کنکور آسان است و اوج یادگیری مراجعه کنند و جهت خرید عربی اوج یادگیری با شماره های ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و ۰۲۱۹۱۳۴۴۶۹۰ ارتباط برقرار کنند .

تلفن کنکور آسان است