"> بایگانی‌ها ضریب دروس در کنکور » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری – تعداد سوالات کنکور سراسری

این مقاله توسط گروه مشاوره کنکور آسان است ( اوج یادگیری ) تهیه شده است .

شماره تماس جهت پاسخگویی سوالات :

۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰

سازمان سنجش برای پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری زمان خاصی برای دانش آموزان در نظر گرفته است .

زمان پاسخگویی به سوالات برای هر درس با توجه به اهمیت درس ، ضریب دروس ، تعداد سوالات در کنکور سراسری و میزان سختی دروس می باشد .

زمان پاسخگویی به سوالات دروس عمومی

زمان پاسخگویی به دروس عمومی در رشته های انسانی – ریاضی و تجربی ثابت می باشد .

زیرا دروس عمومی در این رشته ها ثابت و یکسان می باشند .

تعداد سوالات دروس عمومی در کنکور سراسری ۱۰۰ سوال می باشد که :

تعداد سوالات درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور سراسری ۲۵ سوال می باشد .

از سوال ۱ تا سوال ۲۵ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات ۱۸ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۴۲ ثانیه .

تعداد سوالات درس زبان عربی در کنکور سراسری ۲۵ سوال می باشد .

از سوال ۲۶ تا ۵۰ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات عربی ۲۰ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۴۸ ثانیه .

تعداد سوالات درس فرهنگ و معارف اسلامی (دین و زندگی ) در کنکور سراسری ۲۵ سوال می باشد .

از سوال ۵۱ تا ۷۵ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات دین و زندگی ۱۷ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۴۲ ثانیه .

تعداد سوالات درس زبان انگلیسی در کنکور سراسری ۲۵ سوال می باشد .

از سوال ۷۶ تا ۱۰۰ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی ۲۰ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۴۸ ثانیه .

زمان پاسخگویی به سوالات دروس اختصاصی تجربی

تعداد سوالات درس زمین شناسی در کنکور سراسری ۲۵ سوال می باشد .

از سوال ۱۰۱ تا ۱۲۵ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات زمین شناسی ۲۰ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۴۸ ثانیه .

تعداد سوالات درس ریاضی در کنکور سراسری ۳۰ سوال می باشد .

از سوال ۱۲۶ تا ۱۵۵ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی ۴۷ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۹۶ ثانیه .

تعداد سوالات درس زیست شناسی در کنکور سراسری ۵۰ سوال می باشد .

از سوال ۱۵۶ تا ۲۰۵ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی ۳۶ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۴۲ ثانیه .

تعداد سوالات درس فیزیک در کنکور سراسری ۳۰ سوال می باشد .

از سوال ۲۰۶ تا ۲۳۵ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک ۳۷ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۷۲ ثانیه .

تعداد سوالات درس شیمی در کنکور سراسری ۳۵ سوال می باشد .

از سوال ۲۳۶ تا ۲۷۰ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک ۳۵ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۳۵ ثانیه .

این مقاله توسط گروه مشاوره کنکور آسان است ( اوج یادگیری ) تهیه شده است .

زمان پاسخگویی به سوالات دروس اختصاصی ریاضی

تعداد سوالات درس ریاضیات در کنکور سراسری ۵۵ سوال می باشد .

از سوال ۱۰۱ تا ۱۵۵ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک ۸۵ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۹۰ ثانیه .

تعداد سوالات درس فیزیک در کنکور سراسری ۴۵ سوال می باشد .

از سوال ۱۵۶ تا ۲۰۰ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک ۵۵ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۷۲ ثانیه .

تعداد سوالات درس شیمی در کنکور سراسری ۳۵ سوال می باشد .

از سوال ۲۰۱ تا ۲۳۵ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک ۳۵ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۶۰ ثانیه .

سایت های رسمی موسسه

سایت کنکور آسان است

سایت اوج یادگیری

سایت امیر مسعودی

سایت عارف ربیعیان

سایت حسین احمدی

ضرایب دروس در کنکور سراسری

ضرایب دروس در کنکور سراسری

ضرایب دروس در کنکور سراسری چگونه است ؟

برای رشته ی پزشکی باید کدام درس ها را بیشتر بخوانیم ؟

و سوالات دیگری که گروه مشاوره اوج یادگیری ( کنکور آسان است ) به آن ها پاسخ می دهد .

ضرایب دروس در کنکور سراسری

کنکور نتیجه ۱۲ سال درس خواندن شما دانش آموزان در مدرسه بوده است و کنکور قسمتی از زندگی و آینده شما را تعیین می کند .

البته باید بدانید چگونه از این فرصت برای رسیدن به هدف خود استفاده کنید .

کنکور مانند یک سد بزرگی برای نرسیدن به هدف تان نیست .

بلکه شما می توانید با آرامش و دور از استرس و برنامه ریزی درست مانند یک آزمون راحت از این سد بگذرید .

گروه مشاوران موسسه اوج یادگیری به شما کمک می‌کنند تا با آرامش از کنکور پله ای بسازید برای رسیدن به آرزوها و اهدافتان .

یکی از اصلی‌ترین بخش هایی که داوطلبین کنکوری باید بدانند بخش ضرایب دروس می باشد .

هر دانش آموز در پایان مقطع متوسطه اول باید برای ادامه تحصیل یکی از رشته های تجربی – ریاضی و انسانی را انتخاب کند .

دانش آموز با انتخاب هر کدام از این رشته ها، آینده ی شغلی خود را انتخاب می کنند .

هر کدام از این رشته ها خود به رشته های دیگری تقسیم بندی می شود .

مثلا رشته تجربی شامل رشته های : پزشکی – دندان پزشکی – داروسازی و … است .

هر رشته را با توجه به اهمیت آن در جامعه و همچنین علاقه دانش آموزان در زیر گروه هایی تقسیم بندی می کنند .

مثلا رشته ی تجربی دارای ۵ زیر گروه می باشد که :

پزشکی در زیر گروه ۱ ، داروسازی در زیر گروه ۲ و … هستند .

 و رشته ی ریاضی دارای ۳ زیر گروه می باشد که :

شیمی کاربردی در زیر گروه ۲ و … هستند .

برای قبولی در رشته های هر زیر گروه باید با توجه به ضریب هر درس در زیر گروه برنامه ریزی خود را انجام دهید .

ضرایب هر درس در کنکور تجربی

کنکور به دو گروه دروس عمومی و اختصاصی تقسیم می شود . ضریب دروس عمومی در دو رشته ی ریاضی و تجربی ثابت می باشد .

ضرایب دروس عمومی در رشته تجربی

دروس عمومی شامل زبان عربی و زبان انگلیسی و ادبیات فارسی و دین و زندگی می باشد .

درس زیر گروه ضریب
عربی مشترک ۲
ادبیات مشترک ۴
زبان مشترک ۲
دین و زندگی مشترک ۳

ضرایب دروس اختصاصی کنکور رشته تجربی اوج یادگیری

دانش آموزان گروه تجربی معمولا برای زیرگروه ۱ و ۲ اهمیت بیشتری قایل هستند تا سایر زیر گروه ها .

زیرا رشته های مهم در این دو زیر گروه ها قرار گرفته اند .

ضرایب زیر گروه ۱ در کنکور رشته تجربی

رشته های زیر گروه ۱ شامل رشته پزشکی – دندانپزشکی – مامایی – فیزیوتراپی – زیست شناسی و …

درس زیر گروه ضریب
زمین شناسی ۱ ۰
زیست شناسی ۱ ۱۲
شیمی ۱ ۹
ریاضی ۱ ۶
فیزیک ۱ ۶

ضرایب زیر گروه ۲  در کنکور رشته تجربی

این  زیر گروه شامل رشته های  داروسازی ، دبیری شیمی ، شیمی ( شیمی آفت کش ها / شیمی دارویی / شیمی محیط زیست شیمی کاربردی/ شیمی محض/ فناوری اطلاعات ) ، کاردانی شیمی آزمایشگاهی ، کارشناسی بهداشت عمومی و … می باشد . ضرایب  این رشته ها شامل:

درس زیر گروه ضریب
زمین شناسی ۲ ۱
زیست شناسی ۲ ۱۲
شیمی ۲ ۱۲
ریاضی ۲ ۹
فیزیک ۲ ۹

ضرایب زیر گروه ۳ در کنکور رشته تجربی :

این زیر گروه شامل رشته های از قبیل : اقیانوس شناسی و زمین شناسی می باشد .

ضرایب دروس در زیر گروه ۳ شامل :

درس زیر گروه ضریب
زمین شناسی ۳ ۴
زیست شناسی ۳ ۶
شیمی ۳ ۶
ریاضی ۳ ۹
فیزیک ۳ ۶

ضرایب دروس زیر گروه ۴ در کنکور رشته تجربی

این زیر گروه شامل رشته های از قبیل : ادیان و مذاهب ،  اقتصاد اسلامی ، الهیات و معارف اسلامی ، فقه و حقوق اسلامی ، الهیات و معارف اسلامی ، علوم اقتصاد مدیریت و …

ضرایب  این رشته ها شامل:

درس زیر گروه ضریب
زمین شناسی ۴ ۱
زیست شناسی ۴ ۶
شیمی ۴ ۶
ریاضی ۴ ۱۲
فیزیک ۴ ۹

زیر گروه آزمایشی ۵ در کنکور رشته تجربی

این زیر گروه شامل رشته هایی از قبیل : علوم اجتماعی ، علوم سیاسی ، علوم مهندسی زیست محیطی ، علوم ورزشی گرایش های علوم انسانی ورزش ، علوم زیستی ورزش ، کاردانی علوم ورزشی ، کاردانی علوم ورزشی گرایش مربیگری ،کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی و … می باشد..

ضرایب  این رشته ها در زیر گروه ۵ شامل :

درس زیر گروه ضریب
زمین شناسی ۵ ۱
زیست شناسی ۵ ۶
شیمی ۵ ۶
ریاضی ۵ ۹
فیزیک ۵ ۶

ضریب هر درس در زیر گروه ها ی رشته ریاضی را نیز می توانید در سایت اوج یادگیری مطالعه کنید .

برای یافتن پاسخ سوالات مشاوره ای خود نیز می توانید با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ تماس بگیرید.

مطالب مرتبط
برنامه ریزی کنکور
تحلیل کنکور ۱۴۰۰
بودجه بندی کنکور

تلفن کنکور آسان است