"> بایگانی‌ها روش مطالعه عربی » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

روش مطالعه عربی کنکور

روش مطالعه عربی کنکور

مطالعه و یادگیری درس زبان عربی، به دلیل بیگانه بودن زبان آن، برای دانش آموزان دشوار تلقی می شود، در صورتی که دانش آموزان با داشتن روش مطالعه صحیح و منابع مناسب برای درس عربی، می توانند به درصد قابل توجی در درس عربی دست یابند. عربی کنکور درس عربی دومین درس عمومی در دفترچه … ادامه ی مطلب

تلفن کنکور آسان است