"> بایگانی‌ها روش صحیح مطالعه » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

روش صحیح مطالعه کنکوری – روش مطالعه اوج یادگیری

روش صحیح مطالعه کنکوری – روش مطالعه اوج یادگیری

هر مشاور و دانش آموزی برای مطالعه کنکوری روش خاصی پیشنهاد می دهد و از روش های متفاوتی استفاده می کنند .  جهت درس خواندن برای کنکور روش هر شخصی بستگی به برنامه ریزی ، تایم و درصد تست زنی دانش آموزان دارد . اما مطالعه و درس خواندن دارای یک سری قواعد و اصول … ادامه ی مطلب

تلفن کنکور آسان است