"> بایگانی‌ها دروس اختصاصی کنکور انسانی » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

دروس اختصاصی کنکور انسانی

دروس اختصاصی کنکور انسانی

دروس اختصاصی کنکور انسانی چیست؟ هر تست دروس اختصاصی کنکور انسانی چند درصد است؟ کنکور سراسری کنکور سراسری به منظور سنجش میزان علم و آگاهی داوطلبان در مورد دروس عمومی و دروس اختصاصی هر گروه آزمایشی و امکان تحصیل داوطلب در رشته دانشگاهی دلخواه، سال هاست برگزار می شود. دروس عمومی کلیه گروه های آزمایشی … ادامه ی مطلب

تلفن کنکور آسان است