"> بایگانی‌ها ترکیبی خواندن زیست » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

روش ترکیبی خواندن زیست شناسی اوج یادگیری

روش ترکیبی خواندن زیست شناسی اوج یادگیری

روش ترکیبی خواندن زیست درس زیست یکی از مهم ترین و با اهمیت ترین دروس رشته تجربی می باشد . و در واقع درسی می باشد که آینده ی دانش آموزان رشته ی تجربی را مشخص می کند . زیست شناسی در سه مقطع تحصیلی دهم – یازدهم و دوازدهم تدریس شده است . و در … ادامه ی مطلب

تلفن کنکور آسان است