"> بایگانی‌ها بودجه بندی ۱۴۰۰ » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

بودجه بندی کنکور ریاضی نظام جدید در اوج یادگیری

بودجه بندی کنکور ریاضی نظام جدید در اوج یادگیری

آیا می دانید سوالات در بودجه بندی کنکور ریاضی چگونه طرح می کنند ؟ در هر سالی در کنکور سراسری سوالاتی براساس یک قواعد و قانونی طرح می شود که به این ترتیب  بودجه بندی کنکور نام دارد . که این بودجه بندی ها تا به امسال ثابت بوده  ولی از امسال به بعد که … ادامه ی مطلب

تلفن کنکور آسان است