"> بایگانی‌ها برنامه موسسه اوج یادگیری » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

زمان پخش برنامه های اوج یادگیری

زمان پخش برنامه های اوج یادگیری

زمان پخش برنامه های اوج یادگیری ؟ اساتید برنامه های اوج یادگیری ؟ امروزه برنامه های کنکوری زیادی در شبکه های مختلف تلویزیون در حال پخش هستند . هر برنامه با توجه به زمان پخش و اساتید تدریس کننده ، مخاطب خاص خود را دارند . برنامه های کنکوری که دارای بیشترین مخاطبین می باشند … ادامه ی مطلب

برنامه ریزی اوج یادگیری در امتحانات مدرسه

برنامه ریزی اوج یادگیری در امتحانات مدرسه

برنامه ریزی اوج یادگیری برای مدارس را چگونه می توان دریافت کرد ؟ چگونه بین امتحانات مدرسه و کنکوری خواندن تعادل برقرار کنم ؟ آیا در موقع امتحانات مدرسه تست زنی را کنار بگذارم ؟ و هزاران سوال دیگر که در این مقاله گروه مشاوران اوج یادگیری به آن ها پاسخ می دهند . هرساله … ادامه ی مطلب

تلفن کنکور آسان است