"> بایگانی‌ها برنامه تغذیه و دس کنکور » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

مطالعه کنکوری در ماه رمضان

مطالعه کنکوری در ماه رمضان

با توجه به اینکه در سال جاری ماه رمضان تقریبا کمتر از دو ماه پیش از کنکور تیر ماه ۱۴۰۲ قرار گرفته است، داوطلبان کنکوری که می خواهند در ماه رمضان روزه بگیرند و هم مطالعه کنکوری خود را با بازدی بالا حفظ کنند به یک برنامه ریزی درسی اصولی و برنامه تغذیه در ماه … ادامه ی مطلب

تلفن کنکور آسان است