"> بایگانی‌ها مقالات مشاوره ای » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۲

تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۲

تاثیر معدل درکنکور ۱۴۰۲ موضوعی است که برای دانش آموزان سال دوازدهم و فارغ التحصیلانی که هدف شرکت در کنکور را دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

میزان و نحوه تاثیر معدل کنکور ۱۴۰۲

 • به منطور اعمال سوابق تحصیلی ، داوطلبان به چند دسته تقسیم می شوند :
ردیفنظام آموزشیتوضیحات
۱داوطلبان نظام قدیمداوطلبانی مدرک دپیلم خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد دریافت کرده اند .
۲داوطلبان نظام قدیمداوطلبانی که مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ دریافت کرده اند .
۳داوطلبان نظام جدیدداوطلبانی که مدرک دیپلم خود را از از سال ۱۳۹۸ به بعد دریافت کرده اند .
 • در جدول زیر به طور کامل می توانید تاثیر معدل را در کنکور سراسری مشاهده کنید :
نظام آموزشیوضعیت داوطلبسوابق تحصیلی دیپلمسوابق تحصیلی پیش دانشگاهیجمع کل
نظام قدیمدیپلم نظام قدیم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ (ترمی واحدی)۳۰ درصد۱۰ درصد۴۰ درصد قطعی
نظام قدیمدیپلم نظام قدیم از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ (سالی واحدی)۳۰ درصد۱۰ درصد۴۰ درصد قطعی
نظام جدیددیپلم نظام جدید از سال ۱۳۹۸ به بعد (۶-۳-۳)۴۰ درصدصفر درصد۴۰ درصد قطعی

چه کسانی مشمول تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲ می شوند؟

داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ که مشمول سوابق تحصیلی می شوند به شرح زیر است :

 • آن دسته از داوطلبان نظام قدیم که مدرک دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد و در یکی از رشته های علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دریافت کرده اند.
 • آن دسته از داوطلبان نظام قدیم که مدرک دپیش دانشگاهی خود را از سال ۱۳۹۱ به بعد و در یکی از رشته های علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دریافت کرده اند.
 • آن دسته از داوطلبان نظام جدید (۶-۳-۳) که مدرک دیپلم خود را از سال ۱۳۹۸ به بعد و در یکی از رشته های علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دریافت کرده اند.

چه کسانی مشمول تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۲ نمی شوند؟

داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ که مشمول سوابق تحصیلی نمی شوند به شرح زیر است :

 • داوطلبانی مدرک دیپلم خود را قبل از سال ۸۴ اخذ نموده اند
 • داوطلبانی که مدرک پیش دانشگاهی خود را قبل از سال ۹۱ اخذ نموده اند
 • همچنین داوطلبانی که دیپلم فنی حرفه ای و کار و دانش اخذ نموده اند اما در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی در آزمون خود می توانند در امتحانات نهایی گروه آموزشی مورد نظر شرکت کنند

جزئیات ضرایب دروس و سوابق تحصیلی آزمون سراسری ۱۴۰۲

نکات اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه در جلسات ۳۱ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ و ۳۲ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد که به شرح ذیل است :

۱. نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به ترتیب مطابق پیوست‌های ۱ و ۲ است.

۲. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی است.

میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی ۱۰ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.

۳. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

۴. حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی (به جز سهم دروس تخصصی سوابق تحصیلی برای گروه‌های هنر و زبان که مطابق بند ۳ اقدام می‌شود) به شرح جدول ذیل است:

سالعمومیتخصصیجمع
۱۴۰۲۲۶۱۴۴۰
۱۴۰۳۲۸۲۲۵۰
۱۴۰۴ و بعد از آن۳۰۳۰۶۰

۵. ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خردادماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور است.

۶. در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً ً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی (به جز دروس عمومی)، اعمال می‌شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی مطابق جدول بند ۴ به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش تمامی نظام‌های آموزش و پرورش) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و درصورت عدم وجود، باید برای تولید آن از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

۷. طبق بند ۲-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در بند ۱ این اطلاعیه ساخته می‌شود.

۸. عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی (که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود) به تفکیک گروه‌های آزمایشی به شرح جداول ذیل است:

دروس گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیضریب
ریاضی۱۲
فیزیک۹
شیمی۷
دروس گروه آزمایشی علوم تجربیضریب
زمین شناسی۱
ریاضی۷
زیست شناسی۱۲
فیزیک۷
شیمی۹
دروس گروه آزمایشی علوم انسانیضریب
ریاضی۶
اقتصاد۲
زبان وادبیات فارسی (تخصصی)۸
زبان عربی (تخصصی)۵
تاریخ و جغرافیا۵
علوم اجتماعی۵
فلسفه و منطق۵
روانشناسی۲
دروس گروه آزمایشی هنرضریب
درک عمومی هنر۱۲
درک عمومی ریاضی – فیزیک۵
خلاقیت تصویری و تجسمی۳
دروس گروه آزمایشی زبان های خارجهضریب
زبان تخصصی۱

۸.۱. در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی وی در گروه آزمایشی که شرکت کرده (با توجه به ضرایب مندرج در بند ۸ این اطلاعیه) ساخته می‌شود.

۸.۲. برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی «زبان عربی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته می‌شود.

تبصره: در هر یک از نوبت‌های ثبت نام آزمون اختصاصی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه علوم انسانی ثبت نام می‌کنند باید انتخاب کنند که صرفاً به دفترچه سوالات تخصصی از «منابع دیپلم علوم انسانی» یا «منابع دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی» پاسخ می‌دهند.

۸.۳. در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (مجموعه ۱) یکبار در سال برگزار می‌شود. نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.

۸.۴. در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یکبار در سال برگزار می‌شود. هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه‌های ذیل را دارد. نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد.

فقط داوطلبانی می‌توانند رشته‌های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته‌های گروه هنر به جز موارد مندرج در جدول ذیل آزمون عملی ندارد:

مجموعهعنوان رشته
مجموعه ۲نقاشی – ارتباط تصویری – طراحی پارچه – طراحی لباس – آموزش هنر – گرافیک
مجموعه ۳طراحی صنعتی
مجموعه ۴ادبیات نمایشی
مجموعه ۵مجسمه سازی
مجموعه ۶نوازندگی موسیقی ایرانی
مجموعه ۷نوازندگی موسیقی جهانی
مجموعه ۸کتابت نگارگری
مجموعه ۹آهنگسازی
مجموعه ۱۰بازیگری
مجموعه ۱۱طراحی صحنه
مجموعه ۱۲نمایش عروسکی
مجموعه ۱۳عکاسی
مجموعه ۱۴سینما

۸.۵. در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، آزمون اختصاصی از زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار می‌شود و داوطلب در زمان ثبت نام باید یکی از آنها را برای پاسخگویی انتخاب کند.

داوطلبانی می‌توانند رشته محل‌های مربوط به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفاً ً در آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده باشند و اجازه انتخاب کدرشته محل‌های به جز نوع زبان خارجی که انتخاب کرده اند را ندارند.

تبصره: برای انتخاب رشته محل‌های مربوط به سایر زبان‌های خارجی (به جز انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی) محدودیتی وجود ندارد و ملاک گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان اختصاصی است.

۸.۶. در هرنوبت آزمون اختصاصی هر سال، دانش آموزانی می‌توانند در آزمون شرکت کنند که تا قبل از شروع سال تحصیلی مربوط به پذیرش آن آزمون (تا پایان شهریورماه) دیپلم خود را اخذ می‌کنند و دانش آموزان پایه‌های پایین‌تر اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

۹. در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون، برای هر گروه آزمایشی که داوطلب شرکت کرده، اطلاع رسانی می‌شود.

۱۰. پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور یک بار در سال انجام می‌شود. اگر داوطلب در نوبت‌های مختلف آزمون در گروه‌های آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی) مختلفی شرکت کرده است فقط برای پذیرش یک گروه آزمایشی اصلی به علاوه گروه‌های شناور هنر و زبان‌های خارجی (در صورت شرکت در آزمون اختصاصی این گروه‌ها) می‌تواند اقدام کند و باید قبل از پذیرش گروه آزمایشی خود را اعلام کند.

۱۱. برای پذیرش در سال ۱۴۰۲، نمره کل نهایی مربوط به گروه درخواستی داوطلب طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر بندهای مربوط در این اطلاعیه، از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت‌های آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی (میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی طبق بند ۲-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ساخته می‌شود.

۱۲. ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو (بند ۱۱ این اطلاعیه) است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوری بر اساس نمره کل نهایی ساخته می‌شود.

۱۳. در کارنامه نهایی برای پذیرش همان سال، نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی تا پایان خرداد ماه آن سال مربوط به گروه درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی اطلاع رسانی می‌شود.

مطالب مرتبط
ضریب دروس در کنکور تجربی ۱۴۰۲
ضریب دروس در کنکور ریاضی ۱۴۰۲
حذفیات کنکور ۱۴۰۲

عباس زمانیان

عباس زمانیان

مهندس عباس زمانیان مدرس فیزیک کنکور آسان است، با داشتن نه سال سابقه تدریس حرفه ای درس فیزیک به شیوه کنکوری (آموزش مفهومی و روش های تست زنی مباحث) و مدرک مهندسی برق از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران، از جمله بهترین اساتید کنکور آسان است می باشد.

فیزیک کنکور

فیزیک، درس محاسباتی-مفهومی کنکور محسوب می شود و دومین درس دفترچه دروس اختصاصی کنکور ریاضی و تجربی محسوب می شود.

درس فیزیک از جمله دروسی است که داوطلبان کنکور تجربی معمولا به دلیل ضریب نسبتا پایین آن نسبت به دروس اختصاصی دیگر از مطالعه آن صرف نظر می کنند.

فیزیک کنکور ریاضی

درس فیزیک، دومین درس اختصاصی برای داوطلبان کنکور ریاضی محسوب می شود و بعد از درس ریاضی، بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده است.

فیزیک کنکور ریاضی شامل ۴۵ تست می باشد و داوطلبان برای پاسخ دهی به سوالات ۵۵ دقیقه زمان دارند.

درصد هر تست فیزیک کنکور ریاضی

داوطلبان با زدن تست های کنکور، یا پاسخ صحیح را انتخاب می کنند و یا پاسخ غلط که در هر دو صورت درصدی را دریافت می کنند.

درسدرصد هر تست درست کنکور ریاضیدرصد هر تست غلط کنکور ریاضی
فیزیک۲/۲۲ درصد۰/۷۴ درصد

ضریب دروس اختصاصی کنکور ریاضی

زیر گروهریاضیفیزیکشیمی
زیر گروه یک۴۳۲
زیر گروه دو۴۳۳
زیر گروه سه۳۲۳

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی

فصلپایهتعداد سوال
فیزیک و اندازه گیری ( فصل اول )دهم۰
ویژگی های فیزیکی مواد ( فصل دوم )دهم۲
کار ، توان ، انرژی ( فصل سوم )دهم۳
دما و گرما ( فصل چهارم )دهم۴
ترمودینامیک ( فصل پنجم )دهم۳
الکتریسیته ساکن ( فصل اول )یازدهم۳
خازن ( فصل اول )یازدهم۱
جریان و مدار ( فصل دوم )یازدهم۴
مغناطیس و القا ( فصل سوم )یازدهم۲
حرکت بر خط راست ( فصل اول )دوازدهم۴
دینامیک و حرکت دایره ای ( فصل دوم )دوازدهم۶
نوسان و موج ( فصل سوم )دوازدهم۴
بر هم کنش های موج ( فصل چهارم )دوازدهم۲
آشنایی با فیزیک اتمی ( فصل پنجم)دوازدهم۲
آشنایی با فیزیک هسته ای ( فصل ششم )دوازدهم۲

فیزیک کنکور تجربی

فیزیک کنکور تجربی، دومین درس دفترچه دروس اختصاصی بوده و شامل ۳۰ تست می باشد و داوطلبان برای پاسخ دادن به سوالات فیزیک کنکور تجربی، ۴۷ دقیقه زمان دارند.

درصد هر تست فیزیک کنکور تجربی

درسدرصد هر تست درست کنکور تجربیدرصد هر تست غلط کنکور تجربی
فیزیک۳/۳ درصد۱/۱ درصد

ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱

در جدول زیر می توانید ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی در ۵ زیر گروه مختلف آن مشاهده کنید.

زیر گروهزمین شناسیریاضیزیست شناسیفیزیکشیمی
زیرگروه یک۰۲۴۲۳
زیر گروه دو۱۳۴۲۴
زیر گروه سه۴۳۲۲۲
زیر گروه چهار۱۴۲۳۲
زیر گروه پنج۱۳۲۲۲

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

فصلپایهتعداد سوال
فیزیک و اندازه گیریدهم۱
ویژگی های فیزیکی مواددهم۲
کار ، توان ، انرژیدهم۲
دما و گرمادهم۳
الکتریسیته ساکنیازدهم۳
جریان و مداریازدهم۳
مغناطیس و القای الکترومغناطیسیازدهم۳
حرکت بر خط راستدوازدهم۳
دینامیکدوازدهم۳
نوسان و امواجدوازدهم۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ایدوازدهم۳

فیزیک عباس زمانیان

استاد عباس زمانیان، مدرس محتوایی فیزیک کنکور، در برنامه اوج یادگیری، مشاوره و آزمون و یادگیری آسان به صورت زنده مفاهیم فیزیک را تدریس و با استفاده از تکنیک ها اختصاصی خود تست های بسیاری را در کمترین زمان ممکن آموزش می دهند. دانش آموزان برای رسیدن به یادگیری کامل و کسب بهترین نتیجه می توانند تدریس های فیزیک محتوایی عباس زمانیان را برای سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی، ریاضی بر اساس رشته و پایه تحصیلی خود تهیه کنند.

بمب فیزیک یازدهم عباس زمانیان جدید ترین بسته آموزشی استاد زمانیان در کنکور آسان است می باشد و تدریس مباحث فیزیک پایه های دهم و یازدهم به زودی منتشر خواهد شد.

خرید منابع فیزیک عباس زمانیان کنکور آسان است

برای خرید بمب فیزیک یازدهم عباس زمانیان کنکور آسان است از سه روش زیر می توانید اقدام نمائید:

دانلود و نصب اپلیکیشن کنکور آسان است

خرید از فروشگاه اینترنتی سایت کنکور آسان است

تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و دریافت شماره حساب معتبر موسسه

سامان مطلبی

سامان مطلبی

سامان مطلبی انتشارات گیلنا مدرس چه درسی است؟

روزمه کاری سامان مطلبی کنکور آسان است چیست؟

در این مقاله به معرفی مهندس سامان مطلبی، مدرس ریاضی کنکور آسان است (انتشارات گیلنا) می پردازیم، با ما همراه باشید.

سامان مطلبی کنکور آسان است

مهندس سامان مطلبی، مدرس دروس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است به شیوه محتوایی و تکنیکی می باشند.

روش تدریس ایشان به صورتی است که دانش آموزان و داوطلبان کنکوری، با یادگیری آموزش های ایشان به سطح بالایی از دانش و علم در دروس ریاضی و فیزیک دست یابند و بتوانند در امتحانات نهایی و کنکور سراسری بهترین نتیجه را کسب کنند.

برنامه رادیویی سامان مطلبی

استاد سامان مطلبی در رادیو صبا برنامه درستیک را با محتوای آموزش روش های تست زنی دروس ریاضی و فیزیک به صورت زنده اجرا می کنند و بسیاری از دانش آموزان از طریق شنیدن تدریس های ایشان از رادیو صبا با سامان مطلبی آشنا می شوند.

آپارات سامان مطلبی

دانش آموزانی که تمایل به تماشای ویدئو های سامان مطلبی دارند می توانند از طریق لینک آپارات سامان مطلبی، نمونه هایی از تدریس ریاضی و فیزیک سامان مطلبی را برای سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم مشاهده کنند.

لینک آپارات سامان مطلبی

سایت رسمی سامان مطلبی

سامان مطلبی کیست؟

سامان مطلبی، مدرس جوان و توانمند دروس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است می باشند که در برنامه های رادیویی و تلویزیونی کنکور آسان است به طور زنده تدریس می کنند.

امیر مسعودی یا سامان مطلبی؟

روش تدریس ایشان به صورتی است که دانش آموزان و داوطلبان کنکوری، با یادگیری آموزش های ایشان به سطح بالایی از دانش و علم در دروس ریاضی و فیزیک دست یابند و بتوانند در امتحانات نهایی و کنکور سراسری بهترین نتیجه را کسب کنند.


چگونه منابع سامان را تهیه کنیم؟

برای خرید منابع ریاضی و فیزیک سامان مطلبی از طریق اپلیکیشن کنکور آسان است و یا شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ می توانید اقدام نمائید.

روش تدریس ریاضی سامان مطلبی؟

مهندس سامان مطلبی درس ریاضی را به دو شیوه محتوایی و تستی در مجموعه های جداگانه تدریس کرده اند.

بهترین روش خرید از طریق پیج اینستاگرام سامان مطلبی است یا سایت کنکور آسان است؟

قطعا بهترین روش برای تهیه منابع ریاضی و فیزیک سامان مطلبی از طریق سایت کنکور آسان است می باشد.

فیزیک سامان مطلبی

استاد سامان مطلبی، مدرس محتوایی فیزیک کنکور، در برنامه اوج یادگیری، مشاوره و آزمون و یادگیری آسان به صورت زنده مفاهیم فیزیک را تدریس و با استفاده از تکنیک ها اختصاصی خود تست های بسیاری را در کمترین زمان ممکن آموزش می دهند. دانش آموزان برای رسیدن به یادگیری کامل و کسب بهترین نتیجه می توانند تدریس های فیزیک محتوایی سامان مطلبی را برای سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی، ریاضی و انسانی بر اساس رشته و پایه تحصیلی خود تهیه کنند.

خرید فیزیک سامان مطلبی

برای خرید دی وی دی های آموزش محتوایی فیزیک سامان مطلبی از سه روش زیر می توانید اقدام نمائید:

دانلود و نصب اپلیکیشن کنکور آسان است

خرید از فروشگاه اینترنتی سایت کنکور آسان است

تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و دریافت شماره حساب معتبر موسسه

ریاضی سامان مطلبی

ریاضی، درس کاملا محاسباتی کنکور بوده و برای داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی ضریب ۴ و برای گروه تجربی ضریب ۲ دارد.

بر اساس بودجه بندی کنکور، سوالات درس ریاضی به صورت مبحثی در کنکور ارائه می شود و دانش آموزان بر اساس بودجه بندی کنکور باید روش های تست زنی را یاد بگیرند.

برای مثال مباحثی مانند مثلثات و تابع که در سه پایه ارائه شده اند باید همراه با هم مطالعه شود.

ریاضی، برای داوطلبان رشته ریاضی اختصاصی ترین درس محسوب می شود و یادگیری روش های تست زنی و کاربرد آن، در کنکور تاثیر مستقیم دارد.

استاد سامان مطلبی درس ریاضی را بر اساس بودجه بندی کنکور، به صورت کاملا مفهومی و پس از آن روش تست زنی در کمترین زمان ممکن را در لوح های فشرده آموزش می دهند.

خرید منابع ریاضی سامان مطلبی

برای خرید دی وی دی های آموزش محتوایی ریاضی سامان مطلبی از سه روش زیر می توانید اقدام نمائید:

دانلود و نصب اپلیکیشن کنکور آسان است

خرید از فروشگاه اینترنتی سایت کنکور آسان است

تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و دریافت شماره حساب معتبر موسسه

نمونه تدریس ریاضی یازدهم تجربی
نمونه تدریس ریاضی دهم

برنامه ریزی و مشاوره سامان مطلبی

دانش آموزانی که هدف قبولی در رشته های برتر مانند پزشکی، دندان پزشکی، مهندسی مکانیک و .. را دارند باید از پایه مطالعه مفهومی داشته و روش تست زنی مباحث را یاد بگیرند.

مطالعه همزمان دروس مدرسه و یادگیری کنکوری، عموما برای دانش آموزان دشوار تصور می شود، چراکه دانش آموز نمی داند چه درسی را چه زمانی بخواند و از ترتیب مطالعه دروس آگاه نیست.

حتی بسیاری از دانش آموزان در طول تحصیل برنامه ریزی های بسیاری را برای خود طرح می کنند اما پس از چند روز به آن عمل نمی کنند.

بهترین راه برای دانش آموزان داشتن مشاور تحصیلی جهت دریافت برنامه ریزی و روش صحیح مطالعه است.

گروه مشاوران سامان مطلبی با مدیریت مهندس ابوالفضل شریفی ، با در نظر داشتن ویژگی های شخصیتی و مطبق با توانمندی های ذهنی فرد، بر اساس بودجه بندی کنکور برنامه ریزی ارائه می دهند.

مشاوران تحصیلی سامان مطلبی علاوه بر ارائه برنامه ریزی هفتگی، روش صحیح مطالعه دروس، شیوه کنترل استرس و .. را به طور کامل به دانش آموز آموزش می دهند.

برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ تماس بگیرید.

برنامه ریزی کنکور تیرماه ۱۴۰۲

برنامه ریزی کنکور تیرماه ۱۴۰۲

همانطور که میدانید کنکور ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات اساسی و گسترده ای شد که مهمترین آن برگزاری کنکور در دو نوبت دی ماه و تیر ماه برگزار می باشد، که به تازگی نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ برگزار شد و دانش آموزان و فارغ التحصیلان بسیاری با هدف سنجش خود و صرفا آشنایی با شرایط جدید کنکور در آن شرکت کردند و برخی از داوطلبان نیز این ریسک را نکرده و منتظر ماندند تا سوالات کنکور منتشر شود که هر دو گروه، با شرکت در نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ و دریافت دفترچه سوالات کنکور به شناخت کافی نسبت به تغییرات کنکور پیدا کرده و باید در مدت زمان باقی مانده تا کنکور تیرماه بهترین برنامه ریزی را برای کنکور تیرماه ۱۴۰۲ گروه آزمایشی مورد نظر خود داشته باشند تا بتوانند به هدف اصلی خود دست یابند.

کنکور ۱۴۰۲

کنکور ۱۴۰۲ پس از دو سال اخبار ضد و نقیض و مخالفت های دستگاه های اجرایی و ارگان های مختلف، با تغییرات گسترده و اساسی از جمله برگزاری کنکور دو بار در سال، حذف دروس عمومی از کنکور و تاثیر مستقیم معدل بر رتبه کنکور داوطلبان رو به رو شد. با توجه به برگزاری نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ در دی ماه ۱۴۰۱، سبک سوالات و تغییرات اصلی دفترچه های سوالات کنکور مشخص گردید.

اینک دانش آموزان پایه دوازدهم و فارغ التحصیلان با توجه به تغییرات ایجاد شده در کنکور و بر مبنای بودجه بندی سوالات هر درس در کنکور دی ماه ۱۴۰۱، به یک برنامه ریزی منسجم و هدف مند برای رسیدن به هدف مورد نظر خود، با توجه زمان باقی مانده تا کنکور تیر ماه نیاز دارند.

اهمیت داشتن برنامه ریزی برای کنکور تیرماه ۱۴۰۲

داشتن برنامه ریزی درسی برای کنکور، از چندین جهت برای یک داوطلب کنکور اهمیت دارد اما مهمترین آن ها شامل:

۱_ مدیریت و حفظ زمان

۲_ مطالعه اصولی بر اساس بودجه بندی کنکور

۳_ مرور منظم مطالب

۴_ تست زنی منظم

۵_ داشتن بهترین منابع

مدیریت و حفظ زمان

بسیاری از داوطلبان کنکوری، نسبت به زمان و ساعت هایی که در طول روز دارند بی توجه بوده و از ارزش هر لحظه ی روز های باقی مانده تا روز کنکور آگاه نبوده و یا بیشترین زمان خود را معطوف به مطالعه مفهومی جهت کسب نمرات بالا در امتحانات نهایی و یا ترمیم معدل می کنند.

داوطلب کنکور (دانش آموز و یا فارغ التخصیل) زمانی که برنامه ریزی دقیق و اصولی داشته باشد، با هدف اصلی قرار دادن کنکور و قرار دادن امتحانات نهایی و ترمیم معدل به عنوان هدف فرعی، می توانند در راستای رسیدن به هدف اصلی در امتحانات مربوطه نیز بهترین نتیجه را کسب کنند.

شاید برای شما این سوال پیش آید که چگونه تنظیم چنین برنامه ای امکان پذیر است، تا انتهای این مقاله با با همراه باشید.

مطالعه اصولی بر اساس بودجه بندی کنکور

دومین نکته ای که به اهمیت داشتن برنامه ریزی برای کنکور می پردازد، مطالعه اصولی بر اساس بودجه بندی کنکور می باشد.

در واقع بودجه بندی کنکور، تعداد تست هایی که از هر مبحث دروس در کنکور آورده می شود اطلاع می دهد و زمانی که برنامه ریزی بر اساس بودجه بندی کنکور، یعنی بر مبنای مطالعه مباحثی که تعداد تست های بیشتری از آن ها در کنکور می آید تنظیم شود، داوطلب کنکوری به تسلط قابل توجهی بر آن مباحث دست یافته و می تواند بهترین نتیجه را کسب کند.

برخی از داوطلبان کنکور، یا با بودجه بندی کنکور آشنایی ندارند و یا آشنایی دارند اما به چگونگی برنامه ریزی بر مبنای آن آگاهی چندانی ندارند که در این شرایط نیاز دارند که یک فرد متخصص و با تجربه در زمینه برنامه ریزی کنکوری، برای فرد مناسب ترین برنامه را با توجه به توانمندی ها و هدف رشته دانشگاهی ایشان تنظیم کند.

مرور منظم مطالب

زمانی که یک برنامه ریزی اصولی و منظم باشد، مرور مطالب خوانده شده منظم خواهد بود در غیر این صورت می توان گفت برنامه ای که مرور منظم در آن نباشد، مطالب در ذهن داوطلب کنکوری تثبیت نخواهد شد و یک برنامه ریزی غیر اصولی است.

بسیاری از دانش آموزان خودشان برنامه ریزی های درسی با ساعت مطالعه بالایی را تنظیم می کنند، که عموما نمی توانند به آن عمل کنند و یا به آن عمل کنند هم نتیجه مطلوبی را کسب نمی کنند.

علت عدم کسب نتیجه مطلوب از چنین برنامه ای، خواندن مطالب، بدون مرور کردن آن ها است.

چرا که یکبار خواندن مطالب تنها نیمی از مطالب را به حافظه بلند مدت می سپارد و مرور و تکرار منظم مطالب تقریبا نیمه باقی مانده را نیز در حافظه بلند مدت تثبیت می کند، که این تثبیت مطالب در حفظه بند مدت، می تواند منجر به نتیجه گیری بهتر آن ها در امتحانات و کنکور شود، چون مطالب در حافظه فرد ثبت شده است.

تست زنی منظم

با داشتن برنامه ریزی اصولی، علاوه بر داشتن مطالعه هدف مند و مرور های منظم، تست زنی منظمی نیز خواهید داشتن چرا که پس از هر بار مرور، باید تست زنی نیز انجام شود اما حتما باید در نظر داشته باشید که تست های کنکور به چند نوع تقسیم می شود و باید در زمان معین نوع خاصی از تست (آموزشی، زمان دار و …) تمرین شود.

داشتن بهترین منابع

دانش آموزان و داوطلبان فارغ التحصیلان بسیاری، برای برنامه ریزی کنکور، خودشان اقدام به تنظیم آن می کنند و پس گذشت چند روز یا آن را رها کرده و یا همه ی بخش های آن برنامه را نمی توانند کامل اجرا کنند.

همان طور که مطالعه کردید، داشتن برنامه ریزی تاثیر مستقیم و بسزایی بر آینده داوطلبان کنکوری دارد و می تواند سرنوشت شما را تغییر دهد به شرط داشتن یک برنامه ریزی اصولی اما لازم است بدانید، یک برنامه ریزی زمانی ثمربخش می شود که با بهترین منابع تنظیم شده باشد.

چرا که مطالعه کتاب های درسی و یا درسنامه کتاب های تست زنی برای زدن تست های کنکور کافی نیست و داوطلبانی که قصد دارند در کنکور ۱۴۰۲ تیرماه بالاترین درصد ها را کسب کنند، به منابع آموزش روش های تست زنی در کنکور نیز نیاز دارند.

برنامه ریزی و مشاوره درسی برای کنکور ۱۴۰۲

مشاوره تحصیلی، به دلیل داشتن تجربه و تخصص در زمینه برنامه ریزی درسی، می تواند مناسب ترین برنامه ریزی را برای داوطلب کنکور ۱۴۰۲ با توجه به زمان باقی مانده و هدفی که در نظر دارد تنظیم کرده تا داوطلب نسبت به اجرای آن خسته نشود.

همچنین مشاور تحصیلی، با دریافت گزارش مطالعه روزانه از داوطلب و سنجش ایشان از طریق آزمون ها، فرد را متعهد به اجرای تمام بخش های برنامه می کند.

برنامه ریزی کنکور تیرماه ۱۴۰۲ اوج یادگیری

مشاوران اوج یادگیری با دارا بودن تجربه و تحصیلات آکادمیک در زمینه مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی، سال های بسیاری است توانسته اند با ارائه برنامه ریزی شخصی و مطابق با شرایط و توانمندی های علمی دانش آموز، رضایت داوطلبان بسیاری را جلب کنند.

برای دریافت برنامه ریزی برای کنکور تیرماه ۱۴۰۲ مشاوران اوج یادگیری می توانید با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ تماس گرفته و یا ۱۴۰۲ را به شماره ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ پیامک کنید تا در اسرع وقت مشاوران اوج یادگیری با تماس تلفنی شرایط و هزینه برنامه ریزی را برای شما توضیح دهند.

بهترین منابع کنکور تیر ماه ۱۴۰۲

اوج یادگیری با در نظر داشتن اهمیت یادگیری روش های تست زنی مفاهیم دروس اختصاصی برای رسیدن به نتیجه بهتر در کنکور، بسته های معلم خصوصی ریاضی، تجربی و انسانی را با کامل ترین محتوای آموزشی با تدریس اساتید رتبه های برتر و با تجربه ارائه کرده است.

همچنین امکان دریافت برنامه ریزی درسی و مشاوره تحصیلی رایگان را برای داوطلبان و دانش آموزانی که بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری را تهیه کنند ایجاد کرده است و داوطلبان با تهیه پکیج مربوط به رشته تحصیلی خود، علاوه بر یادگیری دی وی دی های آموزش تکنیک های تست زنی همراه با جزوه، از برنامه ریزی درسی و مشاوره تحصیلی مشاوران اوج یادگیری نیز بهره مند می شوند.

خرید پکیج اوج یادگیری

برای تهیه بهترین پکیج برای کنکور ۱۴۰۲ و دریافت برنامه ریزی و مشاوره درسی رایگان از یکی از سه روش زیر می توانید اقدام نمائید:

۱_ خرید از فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

۲_ تماس با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و دریافت مشاوره و راهنمایی برای تهیه پکیج رشته تحصیلی خود.

۳_خرید از اپلیکیشن کنکور آسان است

دانلود اپلیکیشن کنکور آسان است

جهت ارتباط با مشاوران ما فرم زیر را پر کنید.

  سوالات کنکور ۱۴۰۲

  سوالات کنکور ۱۴۰۲

  پس از برگزاری نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ در دی ماه ۱۴۰۱ ، دفترچه سوالات کنکور ۱۴۰۲ رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان توسط سازمان سنجش منتشر شد.

  دانش آموزان پایه دوازدهم و فارغ التحصیلانی که هدف شرکت در نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ (تیر ماه) را دارند با دانلود سوالات کنکور ۱۴۰۲ و زدن تست های دروس مربوط به گروه آزمایشی مربوطه، علاوه بر آشنایی با سبک سوالات، از سطح توانایی تست زنی،میزان یادگیری مفهومی مباحث و نقاط ضعف و قوت خود در دروس مختلف آگاه می شوند.

  کنکور ریاضی ۱۴۰۲ چند دفترچه دارد؟

  کنکور ریاضی ۱۴۰۲ دارای دو دفترچه سوالات می باشد و لینک دانلود آن ها در این مقاله گذاشته شده است.

  آیا کنکور تجربی ۱۴۰۲ چهار دفترچه دارد؟

  کنکور تجربی ۱۴۰۲ شامل سه دفترچه اصلی برای دروس اختصاصی است و دفترچه سوالات بهیاری ویژه کسانی است که دارای سهمیه بهیاری می باشند.

  سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۲

  سوالات کنکور ۱۴۰۲ تجربی شامل چهار دفترچه جداگانه برای دروس :

  1. زیست شناسی
  2. فیزیک و شیمی
  3. ریاضی و زمین شناسی
  4. بهیاری

  برای دانلود دفترچه سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۲ از طریق جدول زیر اقدام نمائید:

  دانلود دفترچه زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۲دانلود دفترچه فیزیک و شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۲
  دانلود دفترچه ریاضی و زمین شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۲دانلود دفترچه بهیاری کنکور تجربی ۱۴۰۲

  سوالات کنکور ریاضی ۱۴۰۲

  سوالات کنکور ۱۴۰۲ ریاضی شامل دو دفترچه جداگانه می باشد که یک دفترچه برای درس ریاضی و یک دفترچه برای دروس شیمی و فیزیک می باشد.

  برای دانلود دفترچه سوالات کنکور ریاضی ۱۴۰۲ از طریق جدول زیر اقدام نمائید:

  دانلود دفترچه سوالات ریاضیات کنکور ریاضی ۱۴۰۲دانلود دفترچه شیمی و فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۲

  سوالات کنکور انسانی ۱۴۰۲

  سوالات کنکور ۱۴۰۲ انسانی شامل دو دفترچه جداگانه می باشد که یک دفترچه برای دروس رياضی، زبان و ادبيات فارسي، علوم اجتماعي و روانشناسی و یک دفترچه برای دروس زبان عربی، تاريخ، جغرافيا، فلسفه و منطق و اقتصاد می باشد.

  برای دانلود دفترچه سوالات کنکور انسانی ۱۴۰۲ از طریق جدول زیر اقدام نمائید:

  دفترچه دروس رياضی، زبان و ادبيات فارسي، علوم اجتماعي و روانشناسی کنکور انسانی ۱۴۰۲دانلود دفترچه دروس زبان عربی، تاريخ، جغرافيا، فلسفه و منطق و اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۲دریافت

  سوالات کنکور هنر ۱۴۰۲

  سوالات کنکور هنر ۱۴۰۲ شامل یک دفترچه برای دروس درك عمومي هنر، درك عمومي رياضی فيزيک، خلاقيت و تصويری و تجسمي می باشد.

  برای دانلود سوالات کنکور هنر ۱۴۰۲ روی لینک زیر کلیک کنید:

  دانلود سوالات کنکور هنر ۱۴۰۲

  سوالات کنکور زبان های خارجی ۱۴۰۲

  سوالات کنکور زبان های خارجی ۱۴۰۲ برای داوطلبانی که زبان انگلیسی را انتخاب کرده باشند دفترچه زبان انگلیسی است و برای داوطلبانی که دیگر زبان های خارجی را انتخاب کرده باشند جداگانه می باشند اما به طور کلی، داوطلبان کنکور زبان ۱۴۰۲ تنها یک دفترچه دریفات می کنند بر اساس انتخابی که هنگام ثبت نام در کنکور داشته اند.

  برای دانلود دفترچه سوالات کنکور زبان ۱۴۰۲ از جدول زیر می توانید اقدام نمائید:

  دانلود سوالات کنکور زبان انگلیسی ۱۴۰۲دانلود سوالات کنکور زبان آلمانی ،فرانسه ،روسی،ایتالیایی ۱۴۰۲

  کنکور تیر ۱۴۰۲

  با توجه به اینکه داوطلبان کنکور با زدن تست های نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ نسبت به سطح علمی و توانمندی های تست زنی خود آگاه می شوند، بهتر است بلافاصله پس از شناخت نقاط ضعف خود برای برطرف کردن آن ها و شناخت نقاط قوت خود برای تقویت و افزایش توانمندی در زدن تست ها اقدام نمایند.

  بهترین منابع کنکور ۱۴۰۲

  بهترین منابع برای کنکور ۱۴۰۲ منابعی است که داوطلب کنکوری را هم از لحاظ آموزش مفهومی و هم آموزش روش های تست زنی به طور کامل و جامع پوشش دهد تا داوطلبان کنکوری بتوانند نقاط ضعف خود را به نقاط قوت تبدیل کنند.

  کنکور آسان است(اوج یادگیری)، با در نظر داشتن تغییرات کنکور ۱۴۰۲ و اهمیت بالای دروس اختصاصی، پیکج های کاملی را برای سه گروه آزمایشی تجربی، ریاضی و انسانی ارائه کرده است.

  کنکور آسان است با توجه به اهمیت بالای برنامه ریزی منظم و مشاوره در کنار بهترین منابع، برای داوطلبان و دانش آموزانی که پکیج های کنکوری را تهیه کنند امکان دریافت برنامه ریزی درسی و مشاوره درسی به صورت رایگان را فراهم آورده است.

  برای تهیه بهترین پکیج برای کنکور ۱۴۰۲ و دریافت برنامه ریزی و مشاوره درسی رایگان از یکی از سه روش زیر می توانید اقدام نمائید:

  ۱_ خرید از فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

  فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

  ۲_ تماس با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و دریافت مشاوره و راهنمایی برای تهیه پکیج رشته تحصیلی خود.

  ۳_خرید از اپلیکیشن کنکور آسان است

  دانلود اپلیکیشن کنکور آسان است

  مطالب مرتبط
  قیمت منابع کنکور آسان است
  اساتید کنکور آسان است

  تعداد سؤالات و زمان پاسخ به تست های کنکور ۱۴۰۲

  تعداد سؤالات و زمان پاسخ به تست های کنکور ۱۴۰۲

  با اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، تعداد دفترچه‌ها و پاسخ‌نامه‌های کنکور ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و تعداد سؤالات و زمان پاسخ به تست های کنکور ۱۴۰۲ توسط سازمان سنجش اعلام شد.

  پس از حذف دروس عمومی در کنکور و تاثیر ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی، ساختار دفترچه‌های آزمون ورود به دانشگاه‌ها، تغییر دیگری بود که سازمان سنجش از آن رونمایی کرد. بر همین مبنا داوطلبان در زمان برگزاری آزمون، چند دفترچه و پاسخ‌نامه مخصوص هر دفترچه را دریافت می‌کنند. 

  تعداد سؤالات و زمان پاسخ به تست های کنکور ریاضی ۱۴۰۲

  مدت زمان برگزاری کنکور گروه آزمایشی ریاضی‌فیزیک ۱۴۵ دقیقه است؛ داوطلبان در این بازه زمانی به ۱۰۵ سوال پاسخ می‌دهند. دفترچه شماره یک این گروه آزمایشی شامل ۴۰ سوال ریاضی است و داوطلبان ۷۰ دقیقه برای پاسخ به پرسش‌ها وقت دارند. تعداد سوالات ریاضی نسبت کنکور ۱۴۰۱، ۱۰ مورد کاهش یافته است. دفترچه شماره دو این گروه آزمایشی شامل ۳۵ سوال فیزیک و ۳۰ سوال شیمی است. داوطلبان کنکور برای پاسخ به سئوالات  طراحی شده در دفترچه دوم، ۷۵ دقیقه وقت دارند. 

  تعداد سئوالات دروس شیمی و فیزیک در کنکور ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۰ و ۴۰ مورد بود. در این میان تعداد سوالات درس شیمی نسبت به کنکور گذشته تغییری نکرده اما تعداد پرسش‌های فیزیک، ۵ مورد کاهش یافته است.

  تعداد سؤالات و زمان پاسخ به تست های کنکور تجربی ۱۴۰۲

  بیشترین تعداد دفترچه، مختص داوطلبان گروه آزمایشی علوم‌ تجربی است؛ تعداد دفترچه سوالات داوطلبان این گروه آزمایشی با احتساب بهیاری ۴ دفترچه است. تعداد دفترچه سوالات این گروه نسبت به کنکور ۱۴۰۱ افزایش یافته است؛ تعداد دفترچه‌های داوطلبان گروه علوم‌تجربی در کنکور ۱۴۰۱ با احتساب دفترچه بهیاری، ۳ دفترچه بود.

  دفترچه شماره یک گروه علوم‌ تجربی شامل ۴۵ سوال زیست‌ شناسی است که داوطلبان باید در مدت‌زمان ۴۵ دقیقه به سوالات طراحی‌ شده پاسخ دهند. تعداد سوالات زیست‌ شناسی نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ نسبت به کنکور ۱۴۰۱، ۵ مورد کاهش یافته است. اگرچه تعداد سوالات کمتر شده اما مدت‌زمان پاسخگویی به پرسش‌ ها افزایش یافته است. 

  دفترچه شماره ۲ گروه آزمایشی علوم‌تجربی شامل ۳۰ سوال فیزیک و ۳۵ پرسش شیمی می‌شود و مدت زمان درنظر گرفته شده برای پاسخ به این پرسش‌ها ۷۵ دقیقه است. تعداد این سوالات نسبت به کنکور گذشته هیچ تغییری نکرده است.

  همچنین دفترچه شماره ۳ گروه آزمایشی علوم‌ تجربی شامل ۴۵ سوال می‌شود که متعلق به دروس ریاضی و زمین‌ شناسی است؛ تعداد تفکیک شده این سوالات به ترتیب ۳۰ و ۱۵ مورد است. داوطلبان برای پاسخ به این سوال‌ ها، ۶۰ دقیقه فرصت دارند. 

  داوطلبانی که بهیاری را انتخاب کرده باشند، باید به سوالات دفترچه چهارم که شامل ۳۰ پرسش است، پاسخ دهند. مدت‌زمان پاسخ به این پرسش‌ ها، ۲۰ دقیقه درنظر گرفته شده است.تعداد سوالات بهیاری در کنکور ۱۴۰۱، ۳۵ مورد بود.

  تعداد سؤالات و زمان پاسخ به تست های کنکور انسانی ۱۴۰۲

  داوطلبانی که در گروه آزمایشی علوم‌ انسانی شرکت می‌کنند، ۲ دفترچه دارند. دفترچه شماره یک داوطلبان این گروه‌ آزمایشی شامل ۲۰ سوال ریاضی، ۳۰ سوال برای زبان و ادبیات فارسی، ۱۵ سوال علوم‌ اجتماعی و ۱۵ سوال روان‌ شناسی می‌شود. مدت‌ زمان درنظر گرفته شده برای ۸۰ سوال دفترچه اول، ۸۵ دقیقه است. 

  دفترچه دوم این گروه آزمایشی شامل ۸۰ سوال است و شرکت کنندگان فرصت دارند که در ۷۵ دقیقه به پرسش‌ های طراحی شده، پاسخ دهند. این دفترچه شامل دروس عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق و اقتصاد است که به ترتیب ۳۰، ۱۳، ۱۲، ۲۰ و ۱۵ پرسش دارند. 

  دفترچه سوم کنکور گروه آزمایشی علوم‌انسانی، ویژه داوطلبانی است که دیپلم تحصیلی آنها، علوم و معارف اسلامی است. این دفترچه ۸۰ سوال دارد و افراد باید در مدت زمان ۸۰ دقیقه به پرسش‌ها پاسخ دهند. دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی باید به ۲۰ سوال عربی، ۱۳ سوال تاریخ، ۱۲ سوال جغرافیا، ۲۰ سوال فلسفه و منطق و ۱۵ پرسش اقتصادی پاسخ دهند. مدت زمان پاسخ به پرسش‌های طراحی شده، ۷۵ دقیقه است.

  تعداد سؤالات و زمان پاسخ به تست های کنکور معارف اسلامی ۱۴۰۲

  تعداد سوالات دروس گروه آزمایشی علوم‌ اسلامی نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ نسبت به کنکور ۱۴۰۱ تغییر نکرده، اما تعداد سوالات دروس علوم‌ اجتماعی و روان‌ شناسی هرکدام ۵ مورد کمتر شده است. همچنین تعداد پرسش‌های دروس تاریخ و جغرافیا به ترتیب نسبت به آخرین کنکور برگزار شده، ۲ و ۳ مورد کاهش یافته است.

  تعداد سؤالات و زمان پاسخ به تست های کنکور هنر ۱۴۰۲

  داوطلبانی که در کنکور آزمایشی هنر شرکت می‌کنند، می‌بایست به ۱۰۰ سوال در بازه زمانی ۱۱۵ دقیقه پاسخ دهند. فقط یک دفترچه در اختیار داوطلبان این گروه آزمایشی قرار می‌گیرد که شامل ۵۰ پرسش درک عمومی هنر، ۳۰ سوال درک عمومی ریاضی و فیزیک و ۲۰ سوال خلاقیت تصویری و تجسمی می‌شود. تعداد سوالات درک عمومی هنر در نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ نسبت به کنکور ۱۴۰۱، ۲۰ مورد بیشتر شده است. داوطلبان فرصت دارند که در ۱۱۵ دقیقه به پرسش‌ها پاسخ دهند.

  همچنین دروس ترسیم فنی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد در مرحله آزمون عملی در نیمه اول شهریور ماه سال آتی، سنجیده می‌شوند. 

  تعداد سؤالات و زمان پاسخ به تست های کنکور زبان ۱۴۰۲

  سوالات گروه آزمایشی زبان نیز در قالب یک دفترچه و ۷۰ سوال ارائه می شود و شرکت کنندگان این گروه آزمایشی فرصت دارند در ۱۰۵ دقیقه به این سوالات پاسخ دهند. تعداد سوالات آزمون زبان نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ نسبت به آخرین آزمون ورودی به دانشگاه‌ها تغییر نکرده است. این آزمون شامل پرسش‌های تخصصی از زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و روسی است که داوطلبان با توجه رشته تخصصی خود به سوالات یکی از زبان‌ها پاسخ می‌دهند.

  کلام آخر

  با مشخص شدن تعداد سؤالات و زمان پاسخ به تست های کنکور ۱۴۰۲ برای .لیه گروه های آزمایشی آزمون سراسری، داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ و سال های پس از آن، بر اساس تعداد تست و مدت زمانی که برای پاسخ گویی به آن ها دارند می توانند برنامه ریزی دقیق و اصولی تنظیم کنند.

  بسیاری از دانش آموزان در طول تحصیل حداقل یکبار برنامه ریزی کرده اند و به آن عمل نکرده اند.

  زمانی که برنامه ریزی توسط مشاور تحصیلی متخصص انجام شود، دانش آموز علاوه بر دریافت برنامه ریزی، روش صحیح مطالعه دروس، رفع مشکل عدم تمرکز و … را دریافت می کند و دغدغه ی نوشتن برنامه و صحیح بودن آن را نخواهد داشت و به درستی و مطابق با برنامه ای که دریافت کرده است مطالعه می کند.

  برنامه ریزی و مشاوره کنکور آسان است

  مشاوران اوج یادگیری با هدف موفقت دانش آموزان کشور، برنامه ریزی های منظم و حجمی متناسب با شرایط توانمندی های ذهنی دانش آموز ارائه می دهند.

  برای ارتباط با مشاوران اوج یادگیری و دریافت مشاوره و برنامه ریزی اختصاصی اوج یادگیری با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ تماس بگیرید.

  ضریب دروس رشته تجربی در کنکور ۱۴۰۲

  ضریب دروس رشته تجربی در کنکور ۱۴۰۲

  ضریب دروس رشته تجربی در کنکور ۱۴۰۲ و ضریب دروس اختصاصی و عمومی برای امتحانات نهایی توسط سازمان سنجش اعلام گردید.

  در این نوشته ضرایب دروس رشته تجربی برای کنکور و امتحانات نهایی ۱۴۰۲ ارائه شده است، با ما همراه باشید.

  سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ رشته تجربی

  نکات اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه در جلسات ۳۱ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ و ۳۲ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد که به شرح ذیل است :

  ۱. نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به ترتیب مطابق پیوست‌های ۱ و ۲ است.

  ۲. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی است.

  میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی ۱۰ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.

  ۳. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

  ۴. حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی (به جز سهم دروس تخصصی سوابق تحصیلی برای گروه‌های هنر و زبان که مطابق بند ۳ اقدام می‌شود) به شرح جدول ذیل است :

  سالعمومیتخصصیجمع
  ۱۴۰۲۲۶۱۴۴۰
  ۱۴۰۳۲۸۲۲۵۰
  ۱۴۰۴ و بعد از آن۳۰۳۰۶۰

  ۵. ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خردادماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور است.

  ۶. در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً ً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی (به جز دروس عمومی)، اعمال می‌شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی مطابق جدول بند ۴ به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

  تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش تمامی نظام‌های آموزش و پرورش) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و درصورت عدم وجود، باید برای تولید آن از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

  ۷. طبق بند ۲-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در بند ۱ این اطلاعیه ساخته می‌شود.

  ضرایب دروس کنکور ۱۴۰۲ رشته تجربی

  • عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی رشته تجربی در آزمون سراسری ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
  دروس گروه آزمایشی علوم تجربیضریب
  زمین شناسی۱
  ریاضی۷
  زیست شناسی۱۲
  فیزیک۷
  شیمی۹

  ۸.۱. در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی وی در گروه آزمایشی که شرکت کرده (با توجه به ضرایب مندرج در بند ۸ این اطلاعیه) ساخته می‌شود.

  ۸.۲. برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی «زبان عربی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته می‌شود.

  تبصره: در هر یک از نوبت‌های ثبت نام آزمون اختصاصی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه علوم انسانی ثبت نام می‌کنند باید انتخاب کنند که صرفاً به دفترچه سوالات تخصصی از «منابع دیپلم علوم انسانی» یا «منابع دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی» پاسخ می‌دهند.

  ۸.۳. در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (مجموعه ۱) یکبار در سال برگزار می‌شود. نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.

  ۸.۴. در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یکبار در سال برگزار می‌شود. هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه‌های ذیل را دارد. نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد.

  فقط داوطلبانی می‌توانند رشته‌های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته‌های گروه هنر به جز موارد مندرج در جدول ذیل آزمون عملی ندارد:

  مجموعهعنوان رشته
  مجموعه ۲نقاشی – ارتباط تصویری – طراحی پارچه – طراحی لباس – آموزش هنر – گرافیک
  مجموعه ۳طراحی صنعتی
  مجموعه ۴ادبیات نمایشی
  مجموعه ۵مجسمه سازی
  مجموعه ۶نوازندگی موسیقی ایرانی
  مجموعه ۷نوازندگی موسیقی جهانی
  مجموعه ۸کتابت نگارگری
  مجموعه ۹آهنگسازی
  مجموعه ۱۰بازیگری
  مجموعه ۱۱طراحی صحنه
  مجموعه ۱۲نمایش عروسکی
  مجموعه ۱۳عکاسی
  مجموعه ۱۴سینما

  ۸.۵. در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، آزمون اختصاصی از زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار می‌شود و داوطلب در زمان ثبت نام باید یکی از آنها را برای پاسخگویی انتخاب کند.

  داوطلبانی می‌توانند رشته محل‌های مربوط به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفاً ً در آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده باشند و اجازه انتخاب کدرشته محل‌های به جز نوع زبان خارجی که انتخاب کرده اند را ندارند.

  تبصره: برای انتخاب رشته محل‌های مربوط به سایر زبان‌های خارجی (به جز انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی) محدودیتی وجود ندارد و ملاک گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان اختصاصی است.

  ۸.۶. در هرنوبت آزمون اختصاصی هر سال، دانش آموزانی می‌توانند در آزمون شرکت کنند که تا قبل از شروع سال تحصیلی مربوط به پذیرش آن آزمون (تا پایان شهریورماه) دیپلم خود را اخذ می‌کنند و دانش آموزان پایه‌های پایین‌تر اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

  ۹. در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون، برای هر گروه آزمایشی که داوطلب شرکت کرده، اطلاع رسانی می‌شود.

  ۱۰. پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور یک بار در سال انجام می‌شود. اگر داوطلب در نوبت‌های مختلف آزمون در گروه‌های آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی) مختلفی شرکت کرده است فقط برای پذیرش یک گروه آزمایشی اصلی به علاوه گروه‌های شناور هنر و زبان‌های خارجی (در صورت شرکت در آزمون اختصاصی این گروه‌ها) می‌تواند اقدام کند و باید قبل از پذیرش گروه آزمایشی خود را اعلام کند.

  ۱۱. برای پذیرش در سال ۱۴۰۲، نمره کل نهایی مربوط به گروه درخواستی داوطلب طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر بندهای مربوط در این اطلاعیه، از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت‌های آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی (میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی طبق بند ۲-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ساخته می‌شود.

  ۱۲. ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو (بند ۱۱ این اطلاعیه) است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوری بر اساس نمره کل نهایی ساخته می‌شود.

  ۱۳. در کارنامه نهایی برای پذیرش همان سال، نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی تا پایان خرداد ماه آن سال مربوط به گروه درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی اطلاع رسانی می‌شود.

  ضرایب سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ رشته تجربی : نظام جدید

  • ضرایب سوابق تحصیلی دروس رشته تجربی ( نظام آموزشی ۶-۳-۳ ) در آزمون سراسری ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
  ردیفنوعنام دروسضرایب
  ۱عمومیفارسی (۳)۲۱/۶۳
  ۲عمومیعربی ، زبان قرآن (۳)۹/۰۵
  ۳عمومیتعلیمات دینی (۳) (دینی ، اخلاق و قرآن)۱۶/۵۲
  ۴عمومیزبان خارجی (۳)۱۱/۸۰
  ۵عمومیسلامت و بهداشت۳/۴۴
  ۶عمومیعلوم اجتماعی۲/۵۶
  ۷اختصاصیریاضی (۳)۶/۸۸
  ۸اختصاصیزیست شناسی (۳)۱۲/۰۲
  ۹اختصاصیفیزیک (۳)۶/۱۹
  ۱۰اختصاصیشیمی (۳)۹/۹۱

  ضرایب سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ رشته تجربی : نظام قدیم

  • ضرایب سوابق تحصیلی دروس رشته تجربی ( نظام آموزشی سالی واحدی / ترمی واحدی ) در آزمون سراسری ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
  ردیفسابقه تحصیلینوعنام دروسضرایب
  ۱دیپلمعمومیزبان فارسی (۳)۸/۵۸
  ۲دیپلمعمومیادبیات فارسی (۳)۸/۵۸
  ۳دیپلمعمومیعربی (۳)۹/۵۲
  ۴دیپلمعمومیتعلیمات دینی و قرآن (۳)۱۳/۰۹
  ۵دیپلمعمومیزبان خارجی (۳)۱۲/۲۷
  ۶دیپلماختصاصیزمین شناسی۲/۵۶
  ۷دیپلماختصاصیریاضی (۳)۶/۸۸
  ۸دیپلماختصاصیزیست شناسی (۲) و آزمایشگاه۹/۰۲
  ۹دیپلماختصاصیفیزیک (۳) و آزمایشگاه۴/۶۴
  ۱۰دیپلماختصاصیشیمی (۳) و آزمایشگاه۹/۹۱
  ۱۱پیش دانشگاهیعمومیزبان فارسی۵/۸۴
  ۱۲پیش دانشگاهیعمومیمعارف اسلامی۴/۵۶
  ۱۳پیش دانشگاهیاختصاصیزیست شناسی۳/۰۰
  ۱۴پیش دانشگاهیاختصاصیفیزیک (تجربی)۱/۵۵

  حرف آخر

  دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی برای موفقیت در کنکور، با توجه به قطعی شدن تاثیر معدل، علاوه بر یادگیری تکنیک هایی برای زدن تست ها در کمترین زمان ممکن، به یادگیری مفهومی مباحث دروس اختصاصی و عمومی پایه دوازدهم نیاز دارند.

  کنکور آسان است با در نظر داشتن اهمیت یادگیری مفهومی و تستی مباحث، بسته معلم خصوصی دوازدهم تجربی را با کامل ترین محتوا و تدریس بهترین اساتید کشور ارائه کرده است.

  برای تهیه پکیج دوازدهم تجربی اوج یادگیری از یکی از سه روش زیر می توانید اقدام نمائید:

  ۱_ خرید از اپلیکیشن کنکور آسان است

  ۲_ خرید فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

  ۳_ تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و دریافت شماره حساب مورد تایید موسسه.

  اساتید کنکور آسان است

  مهندس عارف ربیعیان مدرس با تجربه و توانمند شیمی کنکور آسان است

  مهندس سامان مطلبی و امیر مسعودی مدرسین تکنیکی و توانمند ریاضی و فیزیک کنکور آسان است.

  دکتر هادی وصالی و مهدی شیخی و … اساتید مجرب درس زیست در کنکور آسان است می باشند که این درس را با جدید ترین متد های آموزشی تدریس می کنند.

  عارف ربیعیان

  عارف ربیعیان

  عارف ربیعیان، مدرس شیمی برنامه تلویزیونی اوج یادگیری، موسسه کنکور آسان است( انتشارات گیلنا) می باشد.

  مهندس عارف ربیعیان، متولد سال ۱۳۷۱ در شهر گلپایگان بوده و دوران کودکی تا نوجوانی خود را در آن شهر گذرانده است.

  روش تدریس مهندس عارف ربیعیان به چه صورتی است ؟

  مهندس با تکنیک های یادگیری روز و با کمترین احتمال فراموشی مباحث تدریس را برای داش آموزان راحت کرده است.

  مهندس ربیعیان آیا کلاس خصوصی هم دارند ؟

  خیر متاسفانه! به دلیل شیوع کرونا تدریس خصوصی ندارند و فقط از طریق خرید محصولات اوج یادگیری (انتشارات گیلنا) از اموزش های مهندس ربیعیان می شود استفاده کرد.

  آیا مهندس ربیعیان گروه مشاوره دارند؟

  بله با تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ تماس بگیرید و از خدمات گروه مشاوره مهندس ربیعیان استفاده کنید.

  چطوری آموزش شیمی مهندس ربیعیان را تهیه کنم ؟

  بهترین روش خرید محصولات مهندس ربیعیان خرید از طریق اپلیکیشن اوج یادگیری (کنکور آسان است) است تا علاوه بر اصالت محصول از خدمات پشتیبانی (در صورت خرابی دیسک ها ) و مشاوره رایگان مهندس ربیعیان بهره مند شوید.

  چگونه ریاضی عارف ربیعیان را تهیه کنیم؟

  برای تهیه جدید ترین تدریس های ریاضی عارف ربیعیان از طریق تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ می توانید اقدام نمائید.

  وی در سال ۱۳۹۰ برای تحصیل به تهران آمده و در همان ابتدا به دلیل رزومه قوی در زمینه درس شیمی، توانست پس از اخذ مدرک کارشناسی، وارد دنیای صدا و سیما شده و کار خود را با اجرای زنده در برنامه تلویزیونی در سال ۱۳۹۴ آغاز کند.

  مهندس عارف ربیعیان، نخستین بار تدریس درس شیمی را در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری به صورت زنده تدریس نمود و به دلیل توانمندی ذهنی و هوشی بالایی که در زمینه تکنیک های تست زنی شیمی و محاسبات شیمی داشت مورد استقبال بسیاری از دانش آموزان، داوطلبان کنکور سراسری، تهیه کنندگان برنامه های تلویزیونی و موسسه کنکور آسان است قرار گرفت.


  عارف ربيعيان با تدريس هاي قوي و فن بيان بالا توانست نظر همه را جلب كند و توسط تهيه كنندگان تلويزيون به عنوان مجري و كارشناس برنامه هاي يادگيري آسان و زنگ پنجم و يادگيري برتر در شبكه هاي ۲، ۴ و بيش از ٣٠ شبكه استاني دعوت شود.

  عارف ربيعيان در شهرستان گلپايگان كودكي خود را گذراند و علاقه بسیاری به مطالعه کتاب و ورزش داشت، علاقه زياد او به ورزش باعث شد در چندين رشته ورزشي از جمله شنا و اسكيت مقام هاي كشوري كسب كند.
  عارف ربیعیان، در يك مدرسه معمولي تحصیل کرد و به دلیل توانمندی های بسیاری که در درس شیمی داشت، توانست رتبه دوم المپیاد شیمی را از آن خود کند.

  کودکی عارف ربیعیان
  کودکی عارف ربیعیان

  عارف ربیعیان در اوج یادگیری

  ١-كارشناس و مدرس شیمی در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری
  ٢-مدرس و كارشناس آموزشي در
  موسسه كنكور آسان است
  ٣-مديريت دفتر مركزي مشاوره آروان
  ٤-طراح و مولف انتشارات گيلنا
  ٥-طراح سوالات آزمون هاي آزمايشي گاج و سنجش و قلمچي

  در سال ١٣٩٤ ،مجله بيان، ربيعيان را برترين مجري و كارشناس تلويزيون خواند.به نوشته ايرنا ربيعيان برنامه هاي متعددي از قبيل اوج يادگيري، يادگيري آسان، زنگ پنجم و يادگيري را به صورت زنده اجرا نمود و هم اکنون در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری و کنکور آسان است به صورت زنده تدریس می کند.

  برنامه تلویزیونی اوج یادگیری، مخاطبین بسیاری داشته و عموم دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری، از اين برنامه استقبال کرده و تدریس های استاد عارف ربيعيان را با هدف یادگیری تکنیک های تست زنی و موفقیت در کنکور دنبال می کنند.


  برنامه تلویزیونی یادگیری آسان، هر روز از شبکه چهار صدا و سیما، ساعت ۱۸ پخش می شود و استاد عارف ربیعیان در این برنامه به صورت زنده، درس شیمی را تدریس میکنند.

  مهندس عارف ربیعیان با در نظر داشتن اهمیت درس شیمی در کنکور، مفهومی شدن تست های کنکور سراسری در چند سال اخیر و نیاز به یادگیری همزمان مفاهیم و روش های تست زنی مباحث درس شیمی، اقدام به تدریس درس شیمی سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم دو گروه آزمایشی ریاضی و تجربی در موسسه کنکور آسان است نموده است.

  شیمی کنکور

  شیمی کنکور، در دفترچه سوالات کنکور سراسری هر دو گروه آزمایشی ریاضی و تجربی، آخرین درس اختصاصی کنکور را به خود اختصاص داده است.

  ضریب درس شیمی در کنکور، بر اساس رشته و زیرگروه متغیر می باشد.

  شیمی کنکور سراسری، شامل کلیه دروس شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد و بر اساس بودجه بندی کنکور سراسری، سوالات درس شیمی به صورت تستی_مفهومی از مباحث دروس هر پایه ارائه می شود.

  شیمی، در دفترچه سوالات اختصاصی کنکور تجربی، آخرین درس اختصاصی است و شامل ۳۵ تست می باشد و بر اساس زمان درج شده در دفترچه سوالات اختصاصی کنکور تجربی، داوطلبان برای پاسخ دادن به هر تست، یک دقیقه فرصت دارند.

  ضریب شیمی کنکور تجربی

  زیر گروهضریب
  اول۳
  دوم۴
  سوم۲
  چهارم۲
  پنجم۲

  شیمی، در دفترچه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی، آخرین درس اختصاصی است و شامل ۳۵ تست می باشد و بر اساس زمان درج شده در دفترچه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی، داوطلبان برای پاسخ دادن به هر تست، یک دقیقه فرصت دارند.

  ضریب شیمی کنکور ریاضی

  زیر گروهضریب
  اول۲
  دوم۳
  سوم۳

  شیمی دهم

  شیمی دهم شامل سه فصل می باشد:

  • فصل اول: کیهان زادگان الفبای هستی
  • فصل دوم: رد پای گازها
  • فصل سوم: آب، آهنگ زندگی

  دانلود کتاب شیمی دهم

  بودجه بندی شیمی دهم

  فصلتعداد سوال
  کیهان زادگان الفبای هستی ( اول )۳
  رد پای گازها در زندگی هستی ( دوم )۳
  آب ، آهنگ زندگی ( سوم )۲

  شیمی یازدهم

  شیمی یازدهم شامل سه فصل می باشد:

  • فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم
  • فصل دوم: در پی غذای سالم
  • فصل سوم: پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

  دانلود کتاب شیمی یازدهم

  بودجه بندی شیمی یازدهم

  فصلتعداد سوال
  قدر هدایای زمینی را بدانیم ( اول )۴
  در پی غذای سالم ( دوم )۴
  پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر ( سوم )۶

  شیمی دوازدهم

  شیمی دوازدهم شامل:

  • فصل اول: مولکول ها در خدمت تندرستی
  • فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی
  • فصل سوم: شیمی ، جلوه ای از هنر ، زیبایی ، ماندگاری
  • فصل چهارم: شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر

  دانلود کتاب شیمی دوازدهم

  بودجه بندی شیمی دوازدهم

  فصلتعداد سوالات
  مولکول ها در خدمت تندرستی ( اول )۳
  آسایش و رفاه در سایه شیمی ( دوم )۴
  شیمی ، جلوه ای از هنر ، زیبایی ، ماندگاری ( سوم )۴
  شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر ( چهارم )۲

  شیمی ربیعیان در اوج یادگیری

  مهندس عارف ربیعیان، با در نظر داشتن اهمیت بودجه بندی شیمی کنکور و نیاز دانش آموزان به یادگیری مفهومی و روش های تست زنی، مباحث درس شیمی را به صورت مفهومی تدریس می کنند و سپس روش های تست زنی اختصاصی خود را به دانش آموزان آموزش می دهند.

  آموزش شیمی دهم ربیعیان

  شیمی سال دهم به دلیل آموزش مفاهیم اولیه و اساسی، برای دانش آموزان و داوطلبان به دلیل پیش نیاز بودن آن برای یادگیری شیمی یازدهم و دوازدهم از اهمیت بالایی برخوردار است.

  شیمی عارف ربیعیان کدام مباحث را شامل می شود؟

  استاد عارف ربیعیان درس شیمی را به صورت آموزش مفهومی و روش تست زنی برای پایه دهم دو گروه آزمایشی تجربی و ریاضی تدریس کرده است.

  آموزش شیمی یازدهم عارف ربیعیان

  از شیمی یازدهم چه تعداد سوال ارائه می شود؟

  تعداد ۱۶ سوال شیمی کنکور سراسری، بر اساس بودجه بندی کنکور به شیمی یازدهم اختصاص دارد.

  مهندس عارف ربیعیان، شیمی یازدهم را در دی وی دی های آموزش شیمی یازدهم، به صورت مفهومی تدریس و تکنیک های تست زنی خود را آموزش می دهند.

  آموزش شیمی دوازدهم ربیعیان

  پیش نیاز شیمی دوازدهم شیمی دهم و شیمی یازدهم می باشد .

  شیمی دوازدهم در بین دو رشته ریاضی و تجربی مشترک است و هر دو گروه باید شیمی دوازدهم را به صورت آموزشی و تست زنی مطالعه کنند .

  از شیمی دوازدهم چه تعداد سوال در کنکور می آید؟

  بر اساس بودجه بندی کنکور، ۱۳ سوال از شیمی دوازدهم ارائه می شود.

  قیمت شیمی ربیعیان

  مهندس عارف ربیعیان، شیمی هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم دو گروه آزمایشی تجربی و ریاضی را به صورت مفهومی تدریس می کنند و سپس روش تکنیک های اختصاصی خود را به دانش آموزان تدریس می کنند.

  قیمت شیمی دهم عارف ربیعیان

  عنوانمدرسقیمت
  آموزش فصل ۱ شیمیعارف ربیعیان۲۲۰
  آموزش فصل ۲ شیمیعارف ربیعیان۱۸۰
  آموزش فصل ۳ شیمیعارف ربیعیان۱۶۰
  همایش مسائل ۱۰ و ۱۱عارف ربیعیان۳۰۰
  روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۲۲۰
  روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۱۸۰
  روش تست فصل ۳عارف ربیعیان۱۴۰
  جمع بندی شیمی ۱۰عارف ربیعیان۷۵
  استوکیومتریعارف ربیعیان۸۵

  قیمت شیمی یازدهم عارف ربیعیان

  عنوانمدرسقیمت
  آموزش شیمی فصل اعارف ربیعیان۱۰۰
  آموزش شیمی فصل ۲عارف ربیعیان۱۵۰
  آموزش شیمی فصل ۳عارف ربیعیان۱۰۰
  روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۳۰۰
  روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۲۰۰
  روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان۱۰۰
  همایش مسائل ۱۰ و ۱۱عارف ربیعیان۳۰۰
  جمع بندی شیمی ۱۱عارف ربیعیان۷۰
  استوکیومتریعارف ربیعیان۸۵

  قیمت شیمی دوازدهم عارف ربیعیان

  عنوانمدرسقیمت
  آموزش شیمی فصل اعارف ربیعیان۱۲۰
  آموزش شیمی فصل ۲عارف ربیعیان۱۲۰
  آموزش شیمی فصل ۳عارف ربیعیان۱۳۰
  آموزش شیمی فصل ۴عارف ربیعیان۱۲۵
  روش تست زنی فصل ۱عارف ربیعیان۲۰۰
  روش تست زنی فصل ۲عارف ربیعیان۲۰۰
  روش تست زنی فصل ۳عارف ربیعیان۳۲۰
  روش تست زنی فصل ۴عارف ربیعیان۲۸۵
  جمع بندی فصل ۱ و ۲عارف ربیعیان۱۶۰
  جمع بندی فصل ۳ و ۴عارف ربیعیان۱۶۵
  جمع بندی شیمی ۱۲عارف ربیعیان۷۰
  استوکیومتریعارف ربیعیان۸۵
  اسید و بازعارف ربیعیان۲۲۰

  ریاضی عارف ربیعان

  درس ریاضی معمولا درس مورد علاقه ی دانش آموزان و داوطلبان کنکوری نبوده و معمولا از یادگیری آن فرار می کنند.

  در حالیکه اگر این درس به درستی و با شیوه ای درست تدریس شود می تواند برای دانش آموزان شیرین ترین و آسان ترین درس محسوب شود و همه این موارد به استاد مدرس درس ریاضی بستگی دارد.

  مهندس عارف ربیعیان، به تازگی مجموعه های آموزش محتوایی و روش های تست زنی درس ریاضی را برای پایه نهم و دهم، یازدهم و دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی ارائه و تدریس کرده است.

  روش تدریس ریاضی عارف ربیعیان مانند تدریس درس شیمی، پرانرژی و هوشمندانه است و دانش آموزان به دلیل تدریس فوق حرفه ای و جذاب ایشان، حین تماشای ویدئو، متوجه گذر زمان نشده و اشتیاق یادگیری در آن ها بالا می رود.

  خرید ریاضی عارف ربیعیان

  برای خرید و اطلاع از قیمت ریاضی عارف ربیعیان از طریق شماره های درج شده در سایت و یا از طریق فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است می توانید اقدام نمائید.

  فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

  تماس با عارف ربیعیان

  بسیاری از دانش آموزان و والدین برای دریافت مشاوره و راهنمایی مهندس عارف ربیعیان به دنبال شماره تماس عارف ربیعیان و راه های ارتباط با عارف ربیعیان می باشند، در این نوشته راه های ارتباط با عارف ربیعیان را به طور کامل توضیح می دهیم، با ما همراه باشید.

  برای تماس با عارف ربیعیان با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ تماس بگیرید.

  دانلود رایگان جزوه شیمی ربیعیان

  در ادامه می توانید به صورت رایگان جزوه های مهندس عارف ربیعیان را برای نظام جدید دانلود کنید.
  این جزوات در سه پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم برای هر دو رشته تجربی و ریاضی تدریس شده است و در ادامه قابل دانلود می باشد.

  سوالات احتمالی شیمی کنکور ۱۴۰۱

  دانلود جزوه های شیمی دهم مهندس ربیعیان

  دانلود جزوه های شیمی یازدهم مهندس ربیعیان

  دانلود جزوه های شیمی دوازدهم مهندس عارف ربیعیان

  محاسبات شیمی ربیعیان

  دانلود رایگان محاسبات سریع ریاضی شیمی عارف ربیعیان (قسمت اول دی وی دی ۱)

  دانلود رایگان محاسبات سریع ریاضی عارف ربیعیان (قسمت دوم دی وی دی ۱)

  دانلود رایگان محاسبات سریع ریاضی عارف ربیعیان (قسمت اول دی وی دی ۲)

  دانلود رایگان محاسبات سریع ریاضی عارف ربیعیان (قسمت دوم دی وی دی ۲)

  کتاب تست شیمی ربیعیان

  خیلی از شمادوستان عزیز به دنبال تهیه کتاب تست شیمی مهندس عارف ربیعیان هستید.
  در جزوات و کتابچه های منشتر شده در انتشارات گیلنا که همراه با دی وی دی ها ارائه می شود ترکیبی از درسنامه و تست برای شما ارسال می شود که در بالا نیز تعدادی از آنها قابل دانلود می باشد.
  همچنین کتاب تست شیمی دوازدهم برای فصل اول نیز موجود می باشد که با دو حلقه دی وی دی ارائه می شود.
  این کتاب رنگی می باشد و در آن درسنامه ها و پاسخ های تشریحی و تست زنی مربوط به اسید و باز نیز تدریس شده است.

  کتاب تست شیمی عارف ربیعیان

  اینستاگرام عارف ربیعیان

  شماره حساب اوج یادگیری

  سوال آخر که برای خرید محصولات عارف ربیعیان به چه شماره حسابی باید پول واریز کنیم تا دی وی دی اصل به دستمان برسد و در دام کلاهبرداران نیفتادیم

  شماره کارت معتبر کنکور آسان است :

  ۶۱۰۴۳۳۷۳۳۹۳۳۷۴۱۰ به نام مهندس ابوالفضل شریفی

  شماره حساب مورد تایید اوج یادگیری :

  ۸۲۳۱۰۳۳۳۱۲ به نام مهندس ابوالفضل شریفی

  خرید شیمی عارف ربیعیان

  برای خرید شیمی عارف ربیعیان به طور مستقیم از کنکور آسان است از یکی از دو روش زیر اقدام کنید:

  خرید از فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

  تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

  سایت های رسمی مهندس ربیعیان : اوج یادگیری ، کنکور آسان است

  مطالب مرتبط
  طرح نخبگان
  شیمی دهم
  شیمی یازدهم
  شیمی دوازدهم

  ضریب دروس رشته ریاضی در کنکور ۱۴۰۲

  ضریب دروس رشته ریاضی در کنکور ۱۴۰۲

  ضریب دروس رشته ریاضی در کنکور ۱۴۰۲ و ضریب دروس اختصاصی و عمومی برای امتحانات نهایی توسط سازمان سنجش اعلام گردید.

  در این نوشته ضرایب دروس رشته ریاضی برای کنکور و امتحانات نهایی ۱۴۰۲ ارائه شده است، با ما همراه باشید.

  سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ رشته ریاضی

  نکات اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه در جلسات ۳۱ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ و ۳۲ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد که به شرح ذیل است :

  ۱. نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به ترتیب مطابق پیوست‌های ۱ و ۲ است.

  ۲. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی است.

  میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی ۱۰ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.

  ۳. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

  ۴. حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی (به جز سهم دروس تخصصی سوابق تحصیلی برای گروه‌های هنر و زبان که مطابق بند ۳ اقدام می‌شود) به شرح جدول ذیل است:

  سالعمومیتخصصیجمع
  ۱۴۰۲۲۶۱۴۴۰
  ۱۴۰۳۲۸۲۲۵۰
  ۱۴۰۴ و بعد از آن۳۰۳۰۶۰

  ۵. ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خردادماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور است.

  ۶. در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً ً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی (به جز دروس عمومی)، اعمال می‌شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی مطابق جدول بند ۴ به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

  تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش تمامی نظام‌های آموزش و پرورش) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و درصورت عدم وجود، باید برای تولید آن از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

  ۷. طبق بند ۲-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در بند ۱ این اطلاعیه ساخته می‌شود.

  ضرایب دروس کنکور ۱۴۰۲ رشته ریاضی

  • عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی رشته ریاضی در آزمون سراسری ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
  دروس گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیضریب
  ریاضی۱۲
  فیزیک۹
  شیمی۷

  ۸.۱. در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی وی در گروه آزمایشی که شرکت کرده (با توجه به ضرایب مندرج در بند ۸ این اطلاعیه) ساخته می‌شود.

  ۸.۲. برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی «زبان عربی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته می‌شود.

  تبصره: در هر یک از نوبت‌های ثبت نام آزمون اختصاصی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه علوم انسانی ثبت نام می‌کنند باید انتخاب کنند که صرفاً به دفترچه سوالات تخصصی از «منابع دیپلم علوم انسانی» یا «منابع دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی» پاسخ می‌دهند.

  ۸.۳. در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (مجموعه ۱) یکبار در سال برگزار می‌شود. نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.

  ۸.۴. در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یکبار در سال برگزار می‌شود. هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه‌های ذیل را دارد. نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد.

  فقط داوطلبانی می‌توانند رشته‌های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته‌های گروه هنر به جز موارد مندرج در جدول ذیل آزمون عملی ندارد:

  مجموعهعنوان رشته
  مجموعه ۲نقاشی – ارتباط تصویری – طراحی پارچه – طراحی لباس – آموزش هنر – گرافیک
  مجموعه ۳طراحی صنعتی
  مجموعه ۴ادبیات نمایشی
  مجموعه ۵مجسمه سازی
  مجموعه ۶نوازندگی موسیقی ایرانی
  مجموعه ۷نوازندگی موسیقی جهانی
  مجموعه ۸کتابت نگارگری
  مجموعه ۹آهنگسازی
  مجموعه ۱۰بازیگری
  مجموعه ۱۱طراحی صحنه
  مجموعه ۱۲نمایش عروسکی
  مجموعه ۱۳عکاسی
  مجموعه ۱۴سینما

  ۸.۵. در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، آزمون اختصاصی از زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار می‌شود و داوطلب در زمان ثبت نام باید یکی از آنها را برای پاسخگویی انتخاب کند.

  داوطلبانی می‌توانند رشته محل‌های مربوط به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفاً ً در آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده باشند و اجازه انتخاب کدرشته محل‌های به جز نوع زبان خارجی که انتخاب کرده اند را ندارند.

  تبصره: برای انتخاب رشته محل‌های مربوط به سایر زبان‌های خارجی (به جز انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی) محدودیتی وجود ندارد و ملاک گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان اختصاصی است.

  ۸.۶. در هرنوبت آزمون اختصاصی هر سال، دانش آموزانی می‌توانند در آزمون شرکت کنند که تا قبل از شروع سال تحصیلی مربوط به پذیرش آن آزمون (تا پایان شهریورماه) دیپلم خود را اخذ می‌کنند و دانش آموزان پایه‌های پایین‌تر اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

  ۹. در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون، برای هر گروه آزمایشی که داوطلب شرکت کرده، اطلاع رسانی می‌شود.

  ۱۰. پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور یک بار در سال انجام می‌شود. اگر داوطلب در نوبت‌های مختلف آزمون در گروه‌های آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی) مختلفی شرکت کرده است فقط برای پذیرش یک گروه آزمایشی اصلی به علاوه گروه‌های شناور هنر و زبان‌های خارجی (در صورت شرکت در آزمون اختصاصی این گروه‌ها) می‌تواند اقدام کند و باید قبل از پذیرش گروه آزمایشی خود را اعلام کند.

  ۱۱. برای پذیرش در سال ۱۴۰۲، نمره کل نهایی مربوط به گروه درخواستی داوطلب طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر بندهای مربوط در این اطلاعیه، از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت‌های آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی (میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی طبق بند ۲-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ساخته می‌شود.

  ۱۲. ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو (بند ۱۱ این اطلاعیه) است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوری بر اساس نمره کل نهایی ساخته می‌شود.

  ۱۳. در کارنامه نهایی برای پذیرش همان سال، نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی تا پایان خرداد ماه آن سال مربوط به گروه درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی اطلاع رسانی می‌شود.

  ضرایب سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ رشته ریاضی : نظام جدید

  • ضرایب سوابق تحصیلی دروس رشته ریاضی ( نظام آموزشی ۶-۳-۳ ) در آزمون سراسری ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
  ردیفنوعنام دروسضرایب
  ۱عمومیفارسی (۳)۲۱/۶۳
  ۲عمومیعربی ، زبان قرآن (۳)۹/۰۵
  ۳عمومیتعلیمات دینی (۳) (دینی ، اخلاق و قرآن)۱۶/۵۲
  ۴عمومیزبان خارجی (۳)۱۱/۸۰
  ۵عمومیسلامت و بهداشت۳/۴۴
  ۶عمومیعلوم اجتماعی۲/۵۶
  ۷اختصاصیحسابان (۲)۷/۸۴
  ۸اختصاصیهندسه (۳)۴/۶۳
  ۹اختصاصیریاضیات گسسته۳/۹۲
  ۱۰اختصاصیفیزیک (۳)۱۱/۱۲
  ۱۱اختصاصیشیمی (۳)۷/۴۹

  ضرایب سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ رشته ریاضی : نظام قدیم

  • ضرایب سوابق تحصیلی دروس رشته ریاضی ( نظام آموزشی سالی واحدی / ترمی واحدی ) در آزمون سراسری ۱۴۰۲ به شرح زیر است :
  ردیفسابقه تحصیلینوعنام دروسضرایب
  ۱دیپلمعمومیزبان فارسی (۳)۸/۹۳
  ۲دیپلمعمومیادبیات فارسی (۳)۸/۹۳
  ۳دیپلمعمومیعربی (۳)۹/۸۶
  ۴دیپلمعمومیتعلیمات دینی و قرآن (۳)۱۳/۶۲
  ۵دیپلمعمومیزبان خارجی (۳)۱۲/۶۲
  ۶دیپلماختصاصیحسابان۵/۸۸
  ۷دیپلماختصاصیهندسه (۲)۴/۶۳
  ۸دیپلماختصاصیجبر و احتمال۳/۹۲
  ۹دیپلماختصاصیفیزیک (۳) و آزمایشگاه۸/۳۴
  ۱۰دیپلماختصاصیشیمی (۳) و آزمایشگاه۷/۴۹
  ۱۱پیش دانشگاهیعمومیزبان فارسی۶/۱۶
  ۱۲پیش دانشگاهیعمومیمعارف اسلامی۴/۸۸
  ۱۳پیش دانشگاهیاختصاصیحساب دیفرانسیل و انتگرال۱/۹۶
  ۱۴پیش دانشگاهیاختصاصیفیزیک (ریاضی)۲/۷۸

  جمع بندی

  دانش آموزان پایه دوازدهم ریاضی برای موفقیت در کنکور، با توجه به قطعی شدن تاثیر معدل،

  علاوه بر یادگیری تکنیک هایی برای زدن تست ها در کمترین زمان ممکن، به یادگیری مفهومی مباحث دروس اختصاصی و عمومی پایه دوازدهم نیاز دارند.

  کنکور آسان است با در نظر داشتن اهمیت یادگیری مفهومی و تستی مباحث، بسته معلم خصوصی دوازدهم ریاضی را با کامل ترین محتوا و تدریس بهترین اساتید کشور ارائه کرده است.

  اساتید پکیج رشته ریاضی کنکور آسان است

  شیمی : مهندس عارف ربیعیان

  ریاضی و حسابان : سامان مطلبی و امیر مسعودی

  فیزیک : امیر مسعودی

  برای تهیه پکیج دوازدهم ریاضی اوج یادگیری از یکی از سه روش زیر می توانید اقدام نمائید:

  ۱_ خرید از اپلیکیشن کنکور آسان است

  ۲_ خرید فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

  ۳_ تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و دریافت شماره حساب مورد تایید موسسه.

  مقایسه مهندس امیر مسعودی با سامان مطلبی

  مقایسه مهندس امیر مسعودی با سامان مطلبی

  مهندس امیر مسعودی و سامان مطلبی هر دو مدرسین دروس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است می باشند و دانش آموزان برای تهیه منابع و انتخاب استاد مدرس ممکن است دچار سردرگمی شوند. در این نوشته به مقایسه نحوه تدریس و آموزش دروس ریاضی و فیزیک مهندس امیر مسعودی با سامان مطلبی می پدازیم، با ما همراه باشید.

  امیر مسعودی

  مهندس امیر مسعودی، مدرس درس ریاضی و فیزیک موسسه کنکور آسان است فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه شریف تهران متولد ۱۳۶۶ شهر ارومیه و ساکن تهران می باشد.

  مهندس امیر مسعودی با داشتن سابقه بالای پانزده سال در تدریس ریاضی و فیزیک کنکور، به عنوان با تجربه ترین و موفق ترین استاد ریاضی و فیزیک کشور شناخته می شود.

  فیزیک امیر مسعودی

  استاد امیر مسعودی، مدرس فیزیک کنکور، در برنامه اوج یادگیری، مشاوره و آزمون و یادگیری آسان به صورت زنده مفاهیم فیزیک را تدریس و با استفاده از تکنیک ها اختصاصی خود تست های بسیاری را در کمترین زمان ممکن آموزش می دهند.

  مهندس امیر مسعودی با داشتن بیش از پانزده سال سابقه تدریس ریاضی و فیزیک کنکور، جزء قدیمی ترین و با تجربه ترین اساتید کنکور محسوب می شوند.

  ریاضی امیر مسعودی

  ریاضی، درس کاملا محاسباتی کنکور بوده و برای داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی ضریب ۴ و برای گروه تجربی ضریب ۲ دارد.

  بر اساس بودجه بندی کنکور، سوالات درس ریاضی به صورت مبحثی در کنکور ارائه می شود و دانش آموزان بر اساس بودجه بندی کنکور باید روش های تست زنی را یاد بگیرند.

  برای مثال مباحثی مانند مثلثات و تابع که در سه پایه ارائه شده اند باید همراه با هم مطالعه شود.

  ریاضی، برای داوطلبان رشته ریاضی اختصاصی ترین درس محسوب می شود و یادگیری روش های تست زنی و کاربرد آن، در کنکور تاثیر مستقیم دارد.

  استاد امیر مسعودی درس ریاضی را بر اساس بودجه بندی کنکور، به صورت کاملا مفهومی و پس از آن روش تست زنی در کمترین زمان ممکن را در لوح های فشرده آموزش می دهند.

  سامان مطلبی

  مهندس سامان مطلبی، مدرس دروس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است به شیوه محتوایی و تکنیکی می باشند.

  روش تدریس ایشان به صورتی است که دانش آموزان و داوطلبان کنکوری، با یادگیری آموزش های ایشان به سطح بالایی از دانش و علم در دروس ریاضی و فیزیک دست یابند و بتوانند در امتحانات نهایی و کنکور سراسری بهترین نتیجه را کسب کنند.

  فیزیک سامان مطلبی

  استاد سامان مطلبی، مدرس محتوایی فیزیک کنکور، در برنامه اوج یادگیری، مشاوره و آزمون و یادگیری آسان به صورت زنده مفاهیم فیزیک را تدریس و با استفاده از تکنیک ها اختصاصی خود تست های بسیاری را در کمترین زمان ممکن آموزش می دهند. دانش آموزان برای رسیدن به یادگیری کامل و کسب بهترین نتیجه می توانند تدریس های فیزیک محتوایی سامان مطلبی را برای سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی، ریاضی و انسانی بر اساس رشته و پایه تحصیلی خود تهیه کنند.

  ریاضی سامان مطلبی

  ریاضی، درس کاملا محاسباتی کنکور بوده و برای داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی ضریب ۴ و برای گروه تجربی ضریب ۲ دارد.

  نمونه تدری ریاضی مهندس سامان مطلبی
  نمونه تدریس ریاضی دهم

  بر اساس بودجه بندی کنکور، سوالات درس ریاضی به صورت مبحثی در کنکور ارائه می شود و دانش آموزان بر اساس بودجه بندی کنکور باید روش های تست زنی را یاد بگیرند.

  برای مثال مباحثی مانند مثلثات و تابع که در سه پایه ارائه شده اند باید همراه با هم مطالعه شود.

  ریاضی، برای داوطلبان رشته ریاضی اختصاصی ترین درس محسوب می شود و یادگیری روش های تست زنی و کاربرد آن، در کنکور تاثیر مستقیم دارد.

  استاد سامان مطلبی درس ریاضی را بر اساس بودجه بندی کنکور، به صورت کاملا مفهومی و پس از آن روش تست زنی در کمترین زمان ممکن را در لوح های فشرده آموزش می دهند.

  مقایسه مهندس امیر مسعودی با سامان مطلبی

  به طور کلی با توجه به توضیحات گفته شده،با توجه به تغییرات اساسی و مهم کنکور سراسری و بالا رفتن اهمیت یادگیری مفهومی و تست زنی مباحث دروس اختصاصی، برای مقایسه امیر مسعودی و سامان مطلبی می توان گفت تدریس سامان مطلبی به دلیل محتوایی بودن در کنار آموزش های تکنیک های تست زنی و دارا بودن شیوه آموزش مطابق با بروز ترین شیوه های تدریس دنیا، برای دانش آموزان و داوطلبان کنکوری از کاربرد بالایی برخوردار می باشد.

  خرید منابع امیر مسعودی و سامان مطلبی

  برای خرید منابع امیر مسعودی و سامان مطلبی سامان مطلبی از سه روش زیر می توانید اقدام نمائید:

  دانلود و نصب اپلیکیشن کنکور آسان است

  خرید از فروشگاه اینترنتی سایت کنکور آسان است

  تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و دریافت شماره حساب معتبر موسسه

  مطالب مرتبط
  شیمی عارف ربیعیان
  پکیج کنکور تجربی
  پکیج کنکور ریاضی

  تلفن کنکور آسان است