"> شما برای بودجه بندی کنکور 1403 جستجو کردید » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳

پس از برگزاری کنکور سراسری و انتشار سوالات کنکور، تعداد تست هایی که از هر مبحث برای هر درس در کنکور آورده شده است مشخص می شود که به آن بودجه بندی گفته می شود. در این نوشته بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ بر اساس کنکور ۱۴۰۲ به عنوان یکی از تاثیر گذار ترین عوامل موثر … ادامه ی مطلب

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ رشته ریاضی

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ رشته ریاضی

بودجه بندی کنکور، اطلاعات نسبی در مورد تعداد تست هایی که از مبحث هر درس در کنکور آورده می شود به داوطلب می دهد. بودجه بندی معمولا بر اساس سوالات جدید ترین کنکور برگزار شده (کنکور سال قبلی) بروزرسانی و نوشته می شود. در این نوشته بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ رشته ریاضی را بر اساس … ادامه ی مطلب

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ رشته تجربی

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ رشته تجربی

بودجه بندی کنکور، اطلاعات نسبی در مورد تعداد تست هایی که از مبحث هر درس در کنکور آورده می شود به داوطلب می دهد. بودجه بندی معمولا بر اساس سوالات جدید ترین کنکور برگزار شده (کنکور سال قبلی) بروزرسانی و نوشته می شود. در این نوشته بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ رشته تجربی را بر اساس … ادامه ی مطلب

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ رشته انسانی

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ رشته انسانی

بودجه بندی کنکور، اطلاعات نسبی در مورد تعداد تست هایی که از مبحث هر درس در کنکور آورده می شود به داوطلب می دهد. بودجه بندی معمولا بر اساس سوالات جدید ترین کنکور برگزار شده (کنکور سال قبلی) بروزرسانی و نوشته می شود. در این نوشته بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳ رشته انسانی را بر اساس … ادامه ی مطلب

بودجه بندی کنکور زبان ۱۴۰۳

بودجه بندی کنکور زبان ۱۴۰۳

بودجه بندی کنکور، اطلاعات نسبی در مورد تعداد تست هایی که از مبحث هر درس در کنکور آورده می شود به داوطلب می دهد. بودجه بندی معمولا بر اساس سوالات جدید ترین کنکور برگزار شده (کنکور سال قبلی) بروزرسانی و نوشته می شود. در این نوشته بودجه بندی کنکور زبان ۱۴۰۳ را بر اساس کنکور … ادامه ی مطلب

بودجه بندی کنکور هنر ۱۴۰۳

بودجه بندی کنکور هنر ۱۴۰۳

سوالات کنکور هنر از سال ۱۴۰۲ فقط به دروس اختصاصی، اختصاص یافته است و دروس عمومی از کنکور هنر حذف شده است. در این نوشته بودجه بندی کنکور هنر ۱۴۰۳ را برای داوطلبانی که هدف شرکت در کنکور هنر را دارند قرار داده ایم تا با توجه به تعداد تست هایی که از هر مبحث … ادامه ی مطلب

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه بندی کنکور، اطلاعات نسبی در مورد تعداد تست هایی که از مبحث هر درس در کنکور آورده می شود به داوطلب می دهد. بودجه بندی معمولا بر اساس سوالات جدید ترین کنکور برگزار شده (کنکور سال قبلی) بروزرسانی و نوشته می شود. در این نوشته بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۳ را بر اساس کنکور … ادامه ی مطلب

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۳

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۳

بودجه بندی کنکور، اطلاعات نسبی در مورد تعداد تست هایی که از مبحث هر درس در کنکور آورده می شود به داوطلب می دهد. بودجه بندی معمولا بر اساس سوالات جدید ترین کنکور برگزار شده (کنکور سال قبلی) بروزرسانی و نوشته می شود. در این نوشته بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۳ را بر اساس کنکور … ادامه ی مطلب

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۳

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۳

بودجه بندی کنکور، اطلاعات نسبی در مورد تعداد تست هایی که از مبحث هر درس در کنکور آورده می شود به داوطلب می دهد. بودجه بندی معمولا بر اساس سوالات جدید ترین کنکور برگزار شده (کنکور سال قبلی) بروزرسانی و نوشته می شود. در این نوشته بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۳ را بر اساس کنکور … ادامه ی مطلب

کنکور ۱۴۰۳

کنکور ۱۴۰۳

کنکور ۱۴۰۳ دومین سال کنکوری است که با تغییرات جدید و مهمی در تاثیر معدل، دروس موجود در کنکور، نحوه برگزاری و … می باشد. داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری ۱۴۰۳ را دارند، می بایست یکسری اطلاعات کلی و کاملی از نحوه برگزاری و ثبت نام آن داشته باشند. در این نوشته به … ادامه ی مطلب

تلفن کنکور آسان است