">زیست شناسی مهدی شیخی ، عرفان پازوکی ، حسینی نیا - اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

زیست شناسی مهدی شیخی ، عرفان پازوکی ، حسینی نیا

زیست اوج یادگیری

درس زیست، برای داوطلبان کنکور تجربی، اصلی ترین و مفهومی ترین درس اختصاصی محسوب می شود و ضریب بالایی در کنکور دارد.

در چند سال اخیر با مفهومی شدن سوالات کنکور، دانش آموزان و داوطلبان کنکور تجربی برای موفقیت در کنکور و کسب رتبه دلخواه خود نیاز به مفهومی و ترکیبی خواندن درس زیست دارند.

از زیست یازدهم چند سوال در کنکور می آید؟

طبق بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰ از زیست یازدهم ۱۷ تست می آید.

روش تست زنی زیست اوج یادگیری توسط چه کسی تدریس می شود؟

روش تست زنی ریست کنکور توسط استاد مهدی شیخی تدریس می شود.

از زیست گیاهی چه تعداد سوال در کننکور می آید؟

بر اساس بودجه بندی کنکور، ۸ سوال از بخش گیاهی به صورت مبحثی و ترکیبی ارائه می شود.

استاد شیخی زیست را به چه شیوه ای تدریس می کند؟

دکتر مهدی شیخی، مدرس زیست اوج یادگیری، زیست کنکور را به شیوه ۹ بعدی ( به روز ترین روش آموزش زیست) تدریس می کنند.

بودجه بندی زیست کنکور 1400
بودجه بندی زیست کنکور ۱۴۰۰

زیست اوج یادگیری

آموزش زیست کنکور اوج یادگیری، توسط دکتر مهدی شیخی و عرفان پازوکی تدریس می شود.

اساتید زیست اوج یادگیری، درس زیست را به دو صورت آموزش کتاب درسی و آموزش مفهومی و تست زنی تدریس می کنند.

دکتر مهدی شیخی در اوج یادگیری

دکتر مهدی شیخی، مدرس درس زیست اوج یادگیری، درس زیست را به صورت مفهومی و ترکیبی و به شیوه ۹ بعدی تدریس می کنند.

استاد مهدی شیخی، درس زیست را به دو صورت آموزش مفهومی و آموزش روش تست زنی مباحث را به طور کامل تدریس می کنند.

استاد عرفان پازوکی، درس زیست را به صورت آموزش کتابی و مفهومی تدریس می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است