"> منابع کنکور تجربی 1402
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
اساتید اوج یادگیری

منابع کنکور تجربی ۱۴۰۲

منابع کنکور تجربی 1402

منابع کنکور تجربی ۱۴۰۲ شامل چه کتاب هایی است؟

کتاب های کنکور تجربی ۱۴۰۲ چاپ چه سالی است؟

در این نوشته منابع کنکور تجربی و سال چاپ کتاب ها را به طور کامل توضیح داده می شود، تا انتها با ما همراه باشید.

منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۲

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی شامل:

عنوان درسکد کتابمقطع تحصیلیسال چاپ
زمین شناسی۱۱۱۲۳۷یازدهم۱۴۰۰
ریاضی (۱)۱۱۰۲۱۱دهم۹۹
ریاضی (۲)۱۱۱۲۱۱یازدهم۱۴۰۰
ریاضی (۳)۱۱۲۲۱۱دوازدهم۱۴۰۱
زیست شناسی (۱)۱۱۰۲۱۶دهم۹۹
زیست شناسی (۲)۱۱۱۲۱۶یازدهم۱۴۰۰
زیست شناسی (۳)۱۱۲۲۱۶دوازدهم۱۴۰۱
فیزیک (۱)۱۱۰۲۱۴دهم۹۹
فیزیک (۲)۱۱۱۲۴۴یازدهم۱۴۰۰
فیزیک (۳)۱۱۲۲۴۴دوازدهم۱۴۰۱
شیمی (۱)۱۱۰۲۱۰دهم۹۹
شیمی (۲)۱۱۱۲۱۰یازدهم۱۴۰۰
شیمی (۳)۱۱۲۲۱۰دوازدهم۱۴۰۱

منابع زیست کنکور تجربی ۱۴۰۲

زیست شناسیزیست شناسی (۱)
زیست شناسی (۲)
زیست شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم

منبع اصلی برای زیست کنکور تجربی ۱۴۰۲ کتاب درسی است اما با محتوایی شدن کنکور سراسری، داوطلبانی که هدف رسیدن به درصد بالا در درس زیست را دارند، به منابعی به جز کتاب درسی برای یادگیری مفاهیم مباحث و روش های تست زنی زیست شناسی نیاز دارند.

دکتر مهدی شیخی، هژیر امیری، محمد حسینی نیا، عرفان پازوکی و … اساتید مدرس زیست اوج یادگیری می باشند که زیست را به صورت محتوایی تدریس کرده اند.

آموزش محتوایی زیست، یعنی مفاهیم زیست به طور کامل آموزش داده شده و کلیه نکات موجود در کتاب درسی و تصاویر کتاب را شامل شود.

منابع شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۲

شیمیشیمی (۱)
شیمی (۲)
شیمی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم

شیمی کنکور تجربی دومین درس مفهومی برای داوطلبان کنکور تجربی است که در چند سال اخیر به درسی محاسباتی_محتوایی تبدیل شده و داوطلبان برای رسیدن به درصد بالا در این درس، به تسلط کامل بر مفاهیم و تکنیک های محاسبه نیاز دارند.

مهندس عارف ربیعیان مدرس شیمی اوج یادگیری، شیمی کنکور را به صورت محتوایی و تستی تدریس می کنند و سال های بسیاری است داوطلبان کنکور سراسری با تدریس های ایشان به نتیجه دلخواه خود دست یافته اند.

منابع ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۲

ریاضیریاضی (۱)
ریاضی (۲)
ریاضی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم

کتاب ریاضی سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم منبع اصلی ریاضی کنکور تجربی است اما مطالعه کتاب درسی به تنهایی برای کسب نتیجه قابل قبول کافی نیست.

ریاضی درسی است کاملا محاسباتی، به همین دلیل تمرین و تکرار و حل سوالات متعدد بهترین راه برای رسیدن به نتیجه دلخواه می باشد.

منابع فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۲

زیست شناسیزیست شناسی (۱)
زیست شناسی (۲)
زیست شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم

فیزیک کنکور، از جمله دروسی است که هم مفهوم و هم محاسبات را شامل می شود اما میزان مباحث محاسباتی آن بیشتر از مباحث مفهومی است و داوطلبان برای رسیدن به نتیجه دلخواه، تمرکز خود را بر هر دو نوع مباحث بگذارند.

داوطلبان کنکور تجربی، با در نظر داشتن بودجه بندی مباحث دروس، می توانند زمان بیشتری را برای مطالعه مباحث پر تست تر و نسبتا ساده اختصاص دهند.

دروس اختصاصی رشته تجربی شامل دروس زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی می باشد و ترتیب ارائه سوالات بدین صورت می باشد:

  1. زمین شناسی
  2. ریاضیات
  3. زیست شناسی
  4. فیزیک
  5. شیمی

بودجه بندی زمین شناسی کنکور ۱۴۰۲

درس زمین شناسی شامل ۲۵ سوال می باشد و داوطلبان گروه تجربی ۲۰ دقیقه زمان برای پاسخ دادن به سوالات زمین شناسی دارند.

زمین شناسی پایه یازدهم تجربی

فصلتعداد سوال
اول۰
دوم۱
سوم۱
چهارم۱
پنجم۲
ششم۳
هفتم۲
هشتم۱
نهم۱

زمین شناسی پایه دوازدهم تجربی

فصلتعداد سوال
اول۱
دوم۱
سوم۱
چهارم۱
پنجم۱
ششم۱
هفتم۲
هشتم۲
نهم۲
دهم۱

بودجه بندی ریاضی کنکور ۱۴۰۲

درس ریاضی در کنکور شامل ۳۰ سوال می باشد و دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوالات ۴۷ دقیقه زمان دارند و برای هر سوال ۹۴ ثانیه زمان پاسخ دهی دارند.

سوالات درس ریاضی در کنکور به صورت مبحثی بوده و دانش آموزان برای یادگیری و نتیجه گیری در کنکور، بهتر است درس ریاضی را به صورت مبحثی مطالعه کنند.

مبحثتعداد سوال
الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتمی۲
حد و پیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

بودجه بندی زیست شناسی کنکور ۱۴۰۲

درس زیست شناسی در کنکور شامل ۵۰ سوال می باشد و دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوالات ۳۶ دقیقه زمان دارند و برای هر سوال ۴۳ ثانیه زمان پاسخ دهی دارند.

فصلپایهتعداد سوال
اول ( زیست شناسی ، دیروز ، امروز ، فردا )دهم۰
دوم ( گوارش و جذب مواد )دهم۳
سوم ( تبادلات گازی )دهم۲
چهارم ( گردش مواد در بدن )دهم۳
پنجم ( تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد )دهم۳
ششم ( از یاخته تا گیاه )دهم۳
هفتم ( جذب و انتقال مواد در گیاهان )دهم۲
اول ( تنظیم عصبی )یازدهم۳
دوم ( حواس )یازدهم۳
سوم ( دستگاه حرکتی )یازدهم۲
چهارم ( تنظیم شیمیایی )یازدهم۰
پنجم ( ایمنی )یازدهم۳
ششم ( تنظیم یاخته )یازدهم۱
هفتم ( تولید مثل )یازدهم۳
هشتم ( تولید مثل نهاندانگان )یازدهم۲
نهم ( پاسخ گیاهان به محرک ها )یازدهم۱
اول ( مولکول های اطلاعاتی )دوازدهم۲
دوم ( جریان اطلاعات در یاخته )دوازدهم۳
سوم ( انتقال اطلاعات در نسل ها )دوازدهم۳
چهارم ( تغییر در اطلاعات وراثتی )دوازدهم۲
پنجم ( از ماده به انرژی )دوازدهم۱
ششم ( از انرژی به ماده )دوازدهم۲
هفتم ( فناوری های نوین زیستی )دوازدهم۱
هشتم ( رفتار های جانوران )دوازدهم۲

بودجه بندی فیزیک کنکور ۱۴۰۲

درس فیزیک در کنکور تجربی شامل ۳۰ سوال می باشد و دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوالات ۳۷ دقیقه زمان دارند و برای هر سوال ۷۴ ثانیه زمان پاسخ دهی دارند.

فصلپایهتعداد سوال
فیزیک و اندازه گیریدهم۱
ویژگی های فیزیکی مواددهم۲
کار ، توان ، انرژیدهم۲
دما و گرمادهم۳
الکتریسیته ساکنیازدهم۳
جریان و مداریازدهم۳
مغناطیس و القای الکترومغناطیسیازدهم۳
حرکت بر خط راستدوازدهم۳
دینامیکدوازدهم۳
نوسان و امواجدوازدهم۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ایدوازدهم۳

بودجه بندی شیمی کنکور ۱۴۰۲

درس شیمی در کنکور شامل ۳۵ سوال می باشد و دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوالات ۳۵ دقیقه زمان دارند و برای هر سوال ۶۰ ثانیه زمان پاسخ دهی دارند.

فصلپایهتعداد سوال
کیهان زادگان الفبای هستی ( اول )دهم۳
رد پای گازها در زندگی هستی ( دوم )دهم۳
آب ، آهنگ زندگی ( سوم )دهم۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم ( اول )یازدهم۴
در پی غذای سالم ( دوم )یازدهم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر ( سوم )یازدهم۶
مولکول ها در خدمت تندرستی ( اول )دوازدهم۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی ( دوم )دوازدهم۴
شیمی ، جلوه ای از هنر ، زیبایی ، ماندگاری ( سوم )دوازدهم۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر ( چهارم )دوازدهم۲

برنامه ریزی و مشاوره

بسیاری از دانش آموزان برای برنامه مطالعاتی خود دچار سردرگمی شده و یا برنامه ریزی مناسبی را تنظیم نمی کنند، به همین دلیل نمی توانند به مطالعه صحیح مباحث بپردازند و در نهایت نتیجه دلخواه خود را در آزمون های آزمایشی خود نیز دریافت نمی کنند.

مشاوران اوج یادگیری با در نظر داشتن اهمیت یادگیری مفهومی مباحث و محتوایی شدن کنکور سراسری، مناسب ترین برنامه ریزی را با توجه به شرایط و توانمندی های دانش آموز ارائه می دهند.

برای دریافت برنامه ریزی درسی و مشاوره اختصاصی رشته تجربی با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ تماس بگیرید.

خرید منابع کنکور ۱۴۰۲ رشته تجربی اوج یادگیری

برای خرید منابع کنکور ۱۴۰۲با تدریس اساتید اوج یادگیری از یکی از سه روش زیر می توانید اقدام نمائید:

۱_ خرید از فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

۲_ خرید از اپلیکیشن کنکور آسان است

۳_ تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و دریافت شماره حساب مورد تایید موسسه.

مطالب مرتبط
سهمیه های کنکور ۱۴۰۲
بودجه بندی کنکور ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است