"> قیمت دی وی دی های اوج یاد گیری متوسطه اول » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
اساتید اوج یادگیری

قیمت دی وی دی های اوج یاد گیری متوسطه اول

قیمت منابع پایه هفتم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
ریاضی هفتمجهانگیری۵۰۰

قیمت منابع پایه نهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ریاضی نهممهندس جهانگیری۱۷۰
زیان انگلیسی نهمدکتر محجوبی۲۳۵
زیان انگلیسیشهرداد محجوبی۱۳۵
علوم فصل ۱۱ تا ۱۵دکتر شیخی۴۵
روش تست ریاضی نهمعارف ربیعیان۴۸۰

خرید بسته های آموزش متوسطه اول اوج یادگیری

روش اول : نصب اپلیکیشن اوج یادگیری و خرید بسته های آموزشی

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

روش دوم : تماس با مشاوران مورد تایید اوج یادگیری و دریافت شماره حساب موسسه اوج یادگیری .

شماره تلفن موسسه اوج یادگیری و ارتباط با مشاوران رسمی موسسه : ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است