"> قیمت دی وی دی های اوج یاد گیری متوسطه اول » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
اساتید اوج یادگیری

قیمت دی وی دی های اوج یاد گیری متوسطه اول

قیمت منابع پایه هفتم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
ریاضی هفتمگرشاسبی۲۰۰
عربی هفتماستاد احمدی۹۰

قیمت منابع پایه هشتم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
ریاضی هشتممیثم جهانگیری۲۶۰
عربی هشتماستاد احمدی۹۰

قیمت منابع پایه نهم کنکور آسان است

عنوانمدرسقیمت
آموزش ریاضی نهممهندس جهانگیری۱۷۰
روش تست زنی ریاضیمهندس جهانگیری۲۲۵
زیان انگلیسی نهمدکتر محجوبی۲۳۵
زیان انگلیسیشهرداد محجوبی۱۳۵
عربی نهماستاد احمدی۱۰۵
علوم فصل ۱۱ تا ۱۵دکتر شیخی۴۵

خرید بسته های آموزش متوسطه اول اوج یادگیری

روش اول : نصب اپلیکیشن اوج یادگیری و خرید بسته های آموزشی

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

روش دوم : تماس با مشاوران مورد تایید اوج یادگیری و دریافت شماره حساب موسسه اوج یادگیری .

شماره تلفن موسسه اوج یادگیری و ارتباط با مشاوران رسمی موسسه : ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است