">فیزیک امیر مسعودی در اوج یادگیری - فیزیک اوج یادگیری - اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

فیزیک امیر مسعودی در اوج یادگیری

فیزیک امیر مسعودی در اوج یادگیری

فیزیک امیر مسعودی در اوج یادگیری ( کنکور آسان است ) دارای تدریس ۳ مقطع دهم – یازدهم و دوازدهم و نظام قدیم می باشد .

فیزیک یکی از دروس اصلی در رشته ریاضی و فیزیک می باشد و بسیاری از داوطلبین کنکور به دلیل نداشتن منابع صحیح و کافی درس فیزیک را در کنکور سراسری حذف می کنند.

در حالی که اگر دانش آموزان و داوطلبین کنکور درصد بالایی از سوالات درس فیزیک را جواب بدهند می توانند  به تراز بالاتر و رتبه بهتری در کنکور سراسری دست یابند .

خیلی اوقات علت حذف فیزیک توسط دانش آموزان نداشتن منابع درست آموزشی و تست زنی می باشد .

فیزیک مسعودی در موسسه اوج یادگیری این مشکل دانش آموزان و داوطلبین کنکوری را حل کرده است .

اساتید فیزیک اوج یادگیری

فیزیک اوج یادگیری امیر مسعودی
فیزیک اوج یادگیری امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی بهترین استاد فیزیک می باشد که آموزش و تست زنی فیزیک را به صورت کنکوری برای دانش آموزان در قالب لوح های فشرده ارائه کرده اند .

امیر مسعودی دارای مدرک فیزیک و دانشجوی فیزیک دانشگاه تهران می باشند .

استاد امیر مسعودی مدرس فیزیک برای مقاطع دهم – یازدهم – دوازدهم می باشند که تمامی مباحث فیزیک را به صورت آموزشی و تست زنی برای دانش آموزان تدریس کرده اند .

لیست قیمت فیزیک اوج یادگیری

فیزیک دهم امیر مسعودی در اوج یادگیری

مبحث استاد قیمت
روش تست اندازه گیری و چگالیامیرمسعودی ۶۰
آموزش جامع کار و انرژی وتوانامیر مسعودی ۷۰
روش تست زنی کار و انرژی وتوان امیر مسعودی ۵۰
آموزش ویژگی های فیزیک موادامیر مسعودی ۸۰
روش تست زنی ویژگی های فیزیک موادامیر مسعودی ۷۵
آموزش دما و گرما وقانون گازها امیر مسعودی ۷۰
روش تست دما و گرما وقانون گازها امیر مسعودی ۷۵
همایش فیزیک دهم و یازدهم(تجربی) امیر مسعودی ۴۷۰
همایش فیزیک دهم و یازدهم(ریاضی) امیر مسعودی ۵۰۵

فیزیک یازدهم امیر مسعودی در اوج یادگیری

مبحث استاد قیمت
آموزش ساکن امیر مسعودی ۷۰
روش تست ساکن (تجربی ) امیر مسعودی ۷۵
روش تست ساکن(ریاضی) امیر مسعودی ۹۵
روش تست خازن (تجربی ) امیر مسعودی ۴۰
روش تست خازن (ریاضی) امیر مسعودی ۵۵
جریان و مدار فصل  دوم (تجربی) امیر مسعودی ۱۲۰
جریان و مدار فصل دوم (ریاضی) امیر مسعودی ۱۲۰
روش تست جریان و مدار(تجربی) امیر مسعودی ۱۱۵
روش تست جریان و مدار (ریاضی) امیر مسعودی ۱۳۰
آموزش مغناطیس و القا (تجربی) امیر مسعودی ۷۵
آموزش مغناطیس و القا(ریاضی) امیر مسعودی ۹۰
روش تست نیمه اول مغناطیس(تجربی) امیر مسعودی ۱۱۰
روش تست نیمه اول مغناطیس(ریاضی) امیر مسعودی ۱۳۰
روش تست نیمه دوم القا(تجربی) امیر مسعودی ۱۱۵
روش تست نیمه دوم القا(ریاضی) امیر مسعودی ۱۱۵
همایش فیزیک دهم و یازدهم(تجربی) امیر مسعودی ۴۷۰
همایش فیزیک دهم و یازدهم (ریاضی) امیر مسعودی ۵۰۵

فیزیک دوازدهم اوج یادگیری

فیزیک دوازدهم، توسط استاد امیر مسعودی تدریس می شود.

مبحث استاد قیمت
روش تست حرکت شناسی(تجربی) امیر مسعودی ۱۳۰
روش تست حرکت شناسی(ریاضی) امیر مسعودی ۱۵۰
روش تست نوسان و امواج (تجربی) امیر مسعودی ۱۱۵
روش تست نوسان و امواج(ریاضی) امیر مسعودی ۱۱۵
فیزیک اتمی و هسته ای(تجربی) امیر مسعودی ۲۴۰
روش تست زنی دینامیک ( تجربی و ریاضی ) امیر مسعودی ۲۲۰

دانش آموزان و داوطلبین کنکوری جهت دانلود نمونه تدریس های رایگان فیزیک مسعودی می توانند به سایت انتشارات گیلنا و اوج یادگیری مراجعه کنند و برای دریافت و تهیه فیزیک اوج یادگیری با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ ارتباط برقرار کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است