"> ضرایب دروس اختصاصی کنکور 1403 اعلام شد
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
اساتید اوج یادگیری

ضرایب دروس اختصاصی کنکور ۱۴۰۳

ضرایب دروس اختصاصی کنکور 1403

ضرایب سوابق تحصیلی دروس تخصصی و عمومی در کنکور ۱۴۰۳ برای گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر، زبان و معارف توسط سازمان سنجش اعلام شد.

کنکور ۱۴۰۳

با رد مصوبه مجلس درباره کنکور توسط شورای نگهبان طبق اعلام سازمان سنجش، کنکور ۱۴۰۳ طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دو نوبت برگزار می‌شود. نوبت نخست در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و نوبت دوم در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

(مصوبه مجلس تأکید داشت: کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سال‌های قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار شود و براین اساس سهم قطعی معدل در کنکور لغو شود و وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تأثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت‌کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند.)

در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۶.۳.۳ در گروه‌های آزمایشی اصلی شامل ریاضی، تجربی و انسانی به‌میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است و میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی ـ واحدی و ترمی ـ واحدی در این گروه‌ها، ۳۷.۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی ـ واحدی و ترمی ـ واحدی ۱۲.۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۵۰ درصد است و همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.

ضرایب دروس کنکور ۱۴۰۳

ضرایب دروس کنکور ۱۴۰۳ ویژه داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم به صورت تفکیک شده منتشر شده است.

ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۳ نظام جدید

ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۳ نظام جدید شامل:

ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۳

ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۳ برای داوطلبان نظام جدید شامل:

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۳

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۳ ویژه داوطلبان نظام جدید شامل:

ضرایب سوابق تحصیلی دروس اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۳

ضرایب دروس اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۳ ویژه داوطلبان نظام جدید شامل:

ضرایب سوابق تحصیلی دروس اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۳

ضرایب دروس اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۳ ویژه داوطلبان نظام جدید شامل:

ضرایب سوابق تحصیلی دروس اختصاصی کنکور معارف ۱۴۰۳

ضرایب دروس اختصاصی کنکور معارف ۱۴۰۳ ویژه داوطلبان نظام جدید شامل:

ضرایب دروس کنکور ۱۴۰۳ ویژه داوطلبان نظام قدیم

ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۳ نظام قدیم

ضرایب سوابق تحصیلی دروس اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۳ ویژه داوطلبان نظام قدیم شامل:

ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۳ نظام قدیم

ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۳ ویژه داوطلبان نظام قدیم شامل:

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۳ نظام قدیم

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۳ داوطلبان نظام قدیم شامل:

ضرایب دروس اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۳ نظام قدیم

ضرایب دروس اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۳ نظام قدیم شامل:

ضرایب دروس اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۳ نظام قدیم

ضرایب دروس اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۳ نظام قدیم شامل:

ضرایب دروس اختصاصی کنکور معارف ۱۴۰۳ نظام قدیم

ضرایب دروس اختصاصی کنکور معارف ۱۴۰۳ نظام قدیم شامل:

ضریب دروس اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۳

عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی رشته تجربی در آزمون سراسری ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

دروس گروه آزمایشی علوم تجربیضریب
زمین شناسی۱
ریاضی۷
زیست شناسی۱۲
فیزیک۷
شیمی۹

ضریب دروس اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۳

عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی رشته ریاضی در آزمون سراسری ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

دروس گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیضریب
ریاضی۱۲
فیزیک۹
شیمی۷

ضریب دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۳

عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی رشته انسانی در آزمون سراسری ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

دروس گروه آزمایشی علوم انسانیضریب
ریاضی۶
اقتصاد۲
زبان وادبیات فارسی (تخصصی)۸
زبان عربی (تخصصی)۵
تاریخ و جغرافیا۵
علوم اجتماعی۵
فلسفه و منطق۵
روانشناسی۲

ضریب دروس اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۳

عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی رشته هنر در آزمون سراسری ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

دروس گروه آزمایشی هنرضریب
درک عمومی هنر۱۲
درک عمومی ریاضی – فیزیک۵
خلاقیت تصویری و تجسمی۳

ضریب دروس اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۳

عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی رشته زبان در آزمون سراسری ۱۴۰۳ به شرح زیر است :

دروس گروه آزمایشی زبان های خارجهضریب
زبان تخصصی۱

مطالب مرتبط
بودجه بندی کنکور ۱۴۰۳
تعداد سوالات کنکور ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است