"> رشته های بدون کنکور 1400
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

رشته های بدون کنکور ۱۴۰۰

انتخاب رشته بدون کنکور

رشته های بدون کنکور ۱۴۰۰ چیست؟

نحوه پذیرش رشته های بدون کنکور ۱۴۰۰ به چه صورت است؟

هر سال سازمان سنجش لیست رشته هایی را با عنوان لیست رشته های بدون کنکور و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی را در سایت سنجش منتشر می کند و داوطلبان با انتخاب کد رشته های هر یک از آن ها می توانند در دانشگاه های سراسری نیز تحصیل کنند.

انتخاب رشته های بدون کنکور و رشته هایی که بر اساس رتبه داوطلب در کنکور دانشجو می پذیرد با هم انجام می شود و هیچ تداخل و محدودیتی برای انتخاب هر دو نوع وجود ندارد.

نحوه پذیرش رشته های بدون کنکور ۱۴۰۰ ؟

پذیرش رشته های بدون کنکور ۱۴۰۰ بر اساس معدل کتبی و در نیمسال اول و دوم (مهر ماه و بهمن ماه) ثبت نام انجام می شود.

رشته های بدون کنکور چه مقاطع تحصیلی را شامل می شود؟

رشته های بدون کنکور برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ارائه شده است.

آیا انتخاب رشته بدون کنکور و کنکور سراسری ۱۴۰۰ با هم تداخل دارند؟

انتخاب رشته کنکور سراسری و رشته های بدون کنکور ۱۴۰۰ هیچ تداخلی با یکدیگر ندارند.

لیست رشته های بدون کنکور ۱۴۰۰

سازمان سنجش برای ۵ گروه آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان لیست رشته های بدون کنکور و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۰ را منتشر کرده است، ما در این نوشته لیست دقیق رشته های هر گروه را به طور کامل قرار داده ایم، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

رشته های بدون کنکور رشته تجربی

لیست رشته های بدون کنکور رشته تجربی شامل رشته هایی در مقطع کارشناسی و کاردانی می باشد.

لیست رشته های بدون کنکور رشته تجربی ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی شامل:

اقتصاد کشاورزیاقیانوس شناسیترویج و آموزش کشاورزی پایدارزمین شناسی
زیست شناسی جانوریزیست شناسی دریازیست شناسی گیاهیزیست شناسی سلولی و مولکولی
شیمی کاربردیشیمی محضعلوم دامیعلوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
علوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی خاکعلوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی محیط زیستمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیمهندسی فضای سبزمهندسی طبیعت
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیگیاه پزشکیعلوم آزمایشگاهی دامپزشکیمهندسی صنایع مبلمان
بهداشت و بازرسی گوشتزیست فناوریمیکروبیولوژیبهداشت مواد غذایی

لیست رشته های بدون کنکور رشته تجربی ۱۴۰۰ مقطع کاردانی شامل:

کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تکنولوژی جنگلداریکاردانی تولید و فرآوری خرماکاردانی شیمی آزمایشگاهیکاردانی امور زراعی و باغی—-

رشته های بدون کنکور رشته ریاضی

رشته های بدون کنکور رشته ریاضی کنکور ۱۴۰۰ برای دو مقطع کاردانی و کارشناسی توسط سازمان سنجش اعلام شده است.

لیست رشته های بدون کنکور رشته ریاضی ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی شامل:

آمارآمار و سنجش آموزشیریاضیات و کاربردهاعلوم و مهندسی آب
علوم کامپیوترعلوم مهندسیفیزیکفیزیک مهندسی
مهندسی پزشکیمهندسی شیمیمهندسی مواد و متالورژیمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)مهندسی ماشین های صنایع غذاییمهندسی کامپیوترمهندسی مکانیک
مهندسی عمرانمهندسی برقمهندسی معدنمهندسی صنایع
مهندسی انرژیمهندسی اپتیک و لیزرمهندسی ایمنی و بازرسی فنیمهندسی شهرسازی
مهندسی معماریمهندسی هوافضامهندسی پلیمرمهندسی راه آهن
مهندسی مدیریت پروژهمهندسی نقشه برداریمعماری داخلیمهندسی نفت
مهندسی خط و سازه های ریلیچند رسانه ایمهندسی ماشین های ریلیمهندسی نساجی
مهندسی ساخت و تولیدمهندسی صنایع و سیستم های مدیریتمهندسی ایمنی و بازرسی فنی—-

لیست رشته های بدون کنکور رشته ریاضی ۱۴۰۰ مقطع کاردانی شامل:

کاردان فنی الکترونیککاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزیکاردانی علمی کاربردی برق قدرتکاردانی تکنولوژی آبیاری
کاردانی معماریکاردانی نقشه برداریکاردانی فنی جوشکاریکاردانی فنی عمران
کاردانی فنی مکانیککاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعاتکاردانی فنی صنایعکاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی معماری سنتیکاردانی فنی صنایع شیمیاییکاردانی شهرسازیکاردانی آمار
کاردانی مخابراتکاردانی پالایش گازکاردانی فنی برق و تاسیساتکاردانی بهینه سازی مصرف انرژی

رشته های بدون کنکور رشته انسانی

لیست رشته های بدون کنکور رشته انسانی ۱۴۰۰ برای دو مقطع کاردانی و کارشناسی توسط سازمان سنجش اعلام گردید.

لیست رشته های بدون کنکور رشته انسانی ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی شامل:

ادیان و عرفانحقوقباستان شناسیتاریخ تمدن ملل اسلامی
جغرافیازبان شناسیزبان و ادبیات عربیعلوم قرآن و حدیث
علوم ورزشیزبان و ادبیات ترکی آذریفلسفه و حکمت اسلامیعلم اطلاعات و دانش شناسی
اقتصادتاریخزبان و ادبیات فارسیفقه و حقوق اسلامی
مردم شناسیگردشگریمعارف اسلامیمعارف اسلامی و اخلاق
معارف اسلامی و ادیانمعارف اسلامی و تاریخمعارف اسلامی و علوم تربیتیمعارف اسلامی و علوم قرآنی
معارف اسلامی و کلامهتلداریمدیریت صنعتیمدیریت مالی
جامعه شناسیحسابداریروابط عمومیروانشناسی
روزنامه نگاریعلوم تربیتیعلوم سیاسیفقه و مبانی حقوق اسلامی
مدیریت بازرگانیمدیریت دولتیبرنامه ریزی اجتماعی و تعاونمشاوره
مدیریت امور بانکیمدیریت بیمهمدیریت امور گمرکیمددکاری اجتماعی
مدیریت کسب و کارهای کوچکمعارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطاتمعارف اسلامی و مدیریتعلوم قضایی
مدیریت فرهنگی هنریعلوم حدیثفقه و حقوق حنفیفقه و حقوق شافعی

لیست رشته های بدون کنکور رشته انسانی ۱۴۰۰ مقطع کاردانی شامل:

کاردانی علوم ورزشیکاردانی گردشگریکاردانی هتلداریکاردانی بیمهکاردانی خدمات اداری
کاردانی حسابداریکاردانی امور مالی و مالیاتیکاردانی امور بانکیکاردانی مدیریت بازرگانیکاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی مدیریت صنعتیکاردانی علوم قضاییکاردانی امور دولتیکاردانی امور فرهنگی—-

رشته های بدون کنکور رشته هنر

لیست رشته های بدون کنکور رشته هنر ۱۴۰۰ برای دو مقطع کاردانی و کارشناسی اعلام شده است.

لیست رشته های بدون کنکور رشته هنر ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی شامل:

صنایع دستیفرشمرمت آثار تاریخینقاشی ایرانیآهنگسازی
هنر اسلامیکتابت و نگارگریباستان شناسیطراحی صنعتیکارگردانی تلویزیون
مرمت بناهای تاریخیمجسمه سازینوازندگی موسیقی ایرانیهنرهای صناعی—-
ارتباط تصویریعکاسینقاشیبازیگری—-
تلویزیون و هنرهای دیجیتالیطراحی پارچهطراحی لباسطراحی و ساخت طلا و جواهر—-
سینماادبیات نمایشیطراحی صحنهنمایش عروسکی—-

لیست رشته های بدون کنکور رشته هنر ۱۴۰۰ مقطع کاردانی شامل:

کاردانی گرافیککاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخیکاردانی طراحی پوشاک
کاردانی انیمیشنکاردانی هنر سفالگریکاردانی باستان شناسی

رشته های بدون کنکور گروه آزمایشی زبان خارجی

لیست رشته های بدون کنکور گروه آزمایشی زبان های خارجی ۱۴۰۰ برای دو مقطع کاردانی و کارشناسی اعلام شده است.

لیست رشته های بدون کنکور گروه آزمایشی زبان های خارجی ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی شامل:

آموزش زبان انگلیسیزبان روسیزبان و ادبیات ارمنیزبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات فرانسهمترجمی زبان انگلیسیزبان و ادبیات آلمانی

لیست رشته های بدون کنکور گروه آزمایشی زبان های خارجی ۱۴۰۰ مقطع کاردانی شامل:

کاردانی مترجمی زبان انگلیسیکاردانی آموزش زبان انگلیسی

انتخاب رشته برای رشته های بدون کنکور ۱۴۰۰

انتخاب رشته های بدون کنکور، پس از اعلام نتایج اولیه در سایت سازمان سنجش قرار می گیرید.

مراحل انتخاب رشته های بدون کنکور ۱۴۰۰ :

۱_ ورود به سایت سازمان سنجش و انتخاب گزینه سراسری در ستون سمت راست

۲_ پرداخت هزینه مقرر ثبت نام از درگاه های بانکی پرداخت الکترونیک و تهیه کارت اعتباری ثبت نام

۳_ ورود به لینک ثبت نام صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه های سراسری ۱۴۰۰

۴_ بارگزاری فایل اسکن شده عکس ۳ * ۴

۵_ تکمیل فرم مشخصات فردی و آموزشی مطابق مدارک و مستندات

۶_ انتخاب حداکثر ۱۰۰ رشته محل

مطالب مرتبط
برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۱
تحلیل کنکور ۱۴۰۰
تغییرات کنکور ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است