"> تغییرات دقیق کتاب درسی کنکور 1401 اعلام شد
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
اساتید اوج یادگیری

تغییرات کتاب درسی کنکور ۱۴۰۱

تغییرات کتاب درسی کنکور 1401

تغییرات کتاب های درسی کنکور ۱۴۰۱ شامل چه بخش هایی است؟

آیا تغییرات کتاب های درسی کنکور ۱۴۰۱ برای دروس عمومی هم اعلام شده است؟

برای دریافت پاسخ به سوالات خود تا انتهای این نوشته با ما همراه باشید.

تغییرات کتاب های درسی کنکور ۱۴۰۱

با توجه به اینکه هر سال یک سری تغییرات جزئی در کتاب های درسی توسط آموزش و پرورش ایجاد می شود، در این نوشته تغییرات کتاب های درسی را برای دانش آموزانی که هدف شرکت در کنکور ۱۴۰۱ دارند، قرار گرفته است.

تغییرات ایجاد شده در کتاب های درسی برای کنکور ۱۴۰۱ معمولا توسط سازمان سنجش نیز تایید می شود که شامل:

  • کتاب های دروس عمومی
  • کتاب های دروس اختصاصی رشته تجربی
  • کتاب های دروس اختصاصی رشته ریاضی
  • کتاب های دروس اختصاصی رشته انسانی

تغییرات کتاب های دروس عمومی در کنکور ۱۴۰۱

تغییرات کتاب ادبیات فارسی

پایهتغییرات
تغییرات کتاب ادبیات فارسی دهم برای کنکور ۱۴۰۱جابجا شدن درس ۲ و ۴
تغییرات کتاب ادبیات فارسی یازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ صفحه ۲۲ ( زه آب = زهاب )
صفحه ۱۶۰ ( کران = ساحل، طرف، جانب )
صفحه ۱۶۶ ( حرب = جنگ و نزاع )
صفحه ۱۶۰ ( وزر = سختی و عذاب و گناه )
تغییرات کتاب ادبیات فارسی دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ بدون تغییر

تغییرات کتاب عربی کنکور ۱۴۰۱

پایهتغییرات
تغییرات کتاب عربی دهم برای کنکور ۱۴۰۱ بدون تغییر
تغییرات کتاب عربی یازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ بدون تغییر
تغییرات کتاب عربی دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۱اسلوب حصر یکی از مطالبی است که حذف شده اما مثال هایی که در این خصوص وجود دارند حذف نشده است . پس بهتر است که اسلوب حصر را مطالعه کنید

تغییرات کتاب دین و زندگی کنکور ۱۴۰۱

پایهتغییرات
تغییرات کتاب دینی دهم برای کنکور ۱۴۰۱ بدون تغییر
تغییرات کتاب دینی یازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ صفحه ۸۸ ( خط اول = دانستیم که مسئولیت مرجعیت دینی رو جایگزین کلمه ی ولایت شده است )
تغییرات کتاب دینی دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۱صفحه ۸۶ ( تغییر بسیار جزئی )

تغییرات کتاب زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۱

پایهتغییرات
تغییرات کتاب زبان انگلیسی دهم برای کنکور ۱۴۰۱بدون تغییر
تغییرات کتاب زبان انگلیسی یازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ بدون تغییر
تغییرات کتاب زبان انگلیسی دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ بدون تغییر

تغییرات کتاب های دروس اختصاصی رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱

تغییرات کتاب زیست شناسی کنکور ۱۴۰۱

پایهتغییرات
تغییرات کتاب زیست دهم برای کنکور ۱۴۰۱ تغییرات زیاد بوده است حتما کتاب درسی تهیه شود
تغییرات کتاب زیست یازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ شکل های صفحه ۲۹ ( مشخص شدن بخش های بیرونی، میاین و درونی )
و صفحه ۴۰ ( مشخص کردن مجرای هاورس ) تغییر کرده است
تغییرات کتاب زیست دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ در صفحه ۶۰، بیشتر بدانید اضافه شده است

تغییرات کتاب شیمی برای کنکور ۱۴۰۱

پایهتغییرات
تغییرات کتاب شیمی دهم برای کنکور ۱۴۰۱کتاب شیمی دهم تغییرات زیادی داشته است و حتما کتاب جدید تهیه شود.
یکی از تغییرات حذف شدن معادله ی E=MC²
تغییرات کتاب شیمی یازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ NO2 قهوه ای نیست. (توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای)
تغییرات کتاب شیمی دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ تغییر: حالت کربن در واکنش صفحه ی ۶۱ جامد ( S) است

تغییرات کتاب ریاضی برای کنکور ۱۴۰۱

پایهتغییرات
تغییرات کتاب ریاضی دهم برای کنکور ۱۴۰۱ بدون تغییر
تغییرات کتاب ریاضی یازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ بدون تغییر
تغییرات کتاب ریاضی دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ بدون تغییر

تغییرات کتاب فیزیک برای کنکور ۱۴۰۱

پایهتغییرات
تغییرات کتاب فیزیک دهم برای کنکور ۱۴۰۱تغییرات زیادی داشته و نیاز به تهیه کتاب جدید می باشد
تغییرات کتاب فیزیک یازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ بدون تغییر
تغییرات کتاب فیزیک دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۱ بدون تغییر

تغییرات کتاب زمین شناسی

پایهتغییرات
یازدهمصفحه ۱۲: حذف کلمه ( اوایل ) که قبل از کربونیفر آمده است
صفحه ۳۴: چرا در سر مته های حفاری از الماس استفاده می شود: سختی زیاد الماس
صفحه ۴۸: در شهر هایی که نزدیک سواحل دریا هستند، پایین آمدن سطح ایستایی چه مشکلاتی ایجاد می کند؟
صفحه ۹۵: مرکالی شدت زلزله را در مقیاس کم با عدد یک و در مقیاس ۱۲ ویرانی کامل، توصیف کرده است.
صفحه ۱۰۰: تشکیل رگه های معدنی آهن حذف شده است

تغییرات کتاب دروس اختصاصی رشته ریاضی در کنکور ۱۴۰۱

تغییرات کتاب فیزیک

پایهتغییرات
دهمتغییرات بسیاری داشته و این تغییرات در راستای آسان تر شدن کتاب بوده است
یازدهمبدون تغییر
دوازدهمبدون تغییر

تغییرات کتاب شیمی

پایهتغییرات
دهمکتاب شیمی دهم تغییرات زیادی داشته است و حتما کتاب جدید تهیه شود.
یکی از تغییرات حذف شدن معادله ی E=MC²
یازدهمNO2 قهوه ای نیست. (توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای)
دوازدهمتغییر: حالت کربن در واکنش صفحه ی ۶۱ جامد ( S) است

تغییرات حسابان رشته ریاضی برای کنکور ۱۴۰۱

پایهتغییرات
دهمبدون تغییر
یازدهمبدون تغییر
دوازدهمبدون تغییر

تغییرات کتاب هندسه برای کنکور ۱۴۰۱

پایهتغییرات
دهمبدون تغییر
یازدهمبدون تغییر
دوازدهمبدون تغییر

تغییرات کتاب دروس اختصاصی رشته انسانی در کنکور ۱۴۰۱

تغییرات کتاب های درسی پایه دهم رشته انسانی شامل:

دروسی که باید کتاب جدید برای آن ها تهیه شود شامل جامعه شناسی ، تاریخ ، جغرافیا و منطق است که تغییرات بسیاری داشته و برای کتاب علوم و فنون و اقتصاد که دارای تغییرات جزئی هستند، نیاز به تهیه کتاب جدید نیست.

تغییرات کتاب های درسی پایه یازدهم رشته انسانی شامل:

کتاب های درسی پایه یازدهم رشته انسانی بدون تغییر هستند به جز کتاب روانشناسی که تغییرات نسبتا بالایی داشته است.

تغییرات کتاب های درسی پایه دوازدهم رشته انسانی شامل:

تمام دروس پایه دوازدهم رشته انسانی به جز کتاب درسی فلسفه، که تغییرات چشم گیری داشته و دانش آموزانی که هدف قبولی در کنکور ۱۴۰۱ را دارند، باید کتاب جدید برای این درس تهیه کنند.

مطالب مرتبط
تغییرات کنکور ۱۴۰۱
سهمیه های کنکور ۱۴۰۱
حذفیات کنکور ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است