"> برنامه اوج یادگیری 1398/08/01 ( ریاضی شاهانی ) » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
اساتید اوج یادگیری

برنامه اوج یادگیری ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ( ریاضی شاهانی )

اوج یادگیری امروز

ریاضی مهندس امیرحسین شاهانی در برنامه اوج یادگیری

مهندس شاهانی از جوانترین مدرسان کنکور آسان است و برنامه تلویزیونی اوج یادگیری

با این رتبه برتر کنکور آسان است و شاگرد مهندس امیر مسعودی در درس های ریاضی و فیزیک صد بزنید.

تدریس های فصل سوم ریاضی دهم ، فیزیک دهم به صورت کامل و … از مجموعه هایی هستند که ایشان مشغول به تدریس آن هستند.

ریاضی اوج یادگیری کامل ترین منبع آموزشی و تست زنی کنکور می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است