"> برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402 منتشر شد
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
اساتید اوج یادگیری

برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402

بارم بندی و برنامه امتحانات نهایی سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۲ رشته های تجربی، انسانی، ریاضی، علوم و معارف اسلامی و فنی و کار و دانش توسط آموزش و پروش کشور منتشر شد.

امتحانات نهایی ۱۴۰۲

رئیس سازمان سنجش در رابطه با امتحانات نهایی ۱۴۰۲ گفت: داوطلبانی که سال دوازدهم هستند باید در آزمون خردادماه ۱۴۰۲ سوابق تحصیلی خود را ایجاد کنند. کسی که در شهریور سابقه تحصیلی ایجاد کند برای کنکور سال ۱۴۰۳ محسوب می شود و سوابق تحصیلی برای کنکور ۱۴۰۲ تیرماه ندارد.

اگر درسی سابقه تحصیلی نداشته باشد نمره اش صفر رد می شود و این نمره با نمره داوطلب جمع می شود و تراز منهای ۲۰۰۰ برای داوطلب به همراه دارد.

بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۲ خرداد ماه

همان طور که در ابتدا گفته شد بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۲ خرداد ماه برای سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی منتشر شد.

برای دانلود بارم بندی امتحانات نهایی ۱۴۰۲ خرداد ماه روی لینک زیر کلیک کنید:

بارم بندی امتحانات دوازدهم تجربی ۱۴۰۲ خرداد ماه به دانش آموزان کمک می کند که تا با توجه به برنامه امتحانات نهایی از میزان اهمیت هر مبحث و هر فصل در طراحی سوالات امتحانات نهایی به خوبی آگاه شوید.

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲فیزیک
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷ریاضی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱شیمی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶زیست شناسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱زمین شناسی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵علوم اجتماعی

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲فیزیک
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷هندسه
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱شیمی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶حسابان
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱ریاضیات گسسته
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵علوم اجتماعی

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم رشته انسانی ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲تاریخ ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی ۳
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷جامعه شناسی ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱فلسفه ۲
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶علوم و فنون ادبی ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱ریاضی و امار ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵جغرافیا ۳

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم علوم و معارف اسلامی ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱علوم و معارف قرآنی ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲تاریخ ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی ۳
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷اصول عقاید ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱فلسفه ۲
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶علوم و فنون ادبی ۳
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱ریاضی و آمار ۳
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵احکام ۳

برنامه امتحانات نهایی دوازدهم فنی حرفه ای و کار و دانش ۱۴۰۲ خرداد ماه

تاریخ و روزعنوان درس
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱تعلیمات دینی ۳ (دینی،اخلاق و قرآن) و ادیان الهی (۳) – اقلیت های دینی
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴فارسی
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹زبان انگلیسی
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶
پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸سلامت و بهداشت
یک شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۱
سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۳عربی زبان قرآن
پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۵

برنامه امتحانات نهایی یازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۸ریاضی
۱۴۰۲/۳/۱۰عربی زبان قرآن

برنامه امتحانات نهایی یازدهم ریاضی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۸حسابان
۱۴۰۲/۳/۱۰عربی زبان قرآن

برنامه امتحانات نهایی یازدهم انسانی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۸ریاضی و آمار
۱۴۰۲/۳/۱۰علوم و فنون ادبی

برنامه امتحانات نهایی دهم تجربی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۱فارسی
۱۴۰۲/۳/۳زیست شناسی

برنامه امتحانات نهایی دهم ریاضی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزعنوان درس
۱۴۰۲/۳/۱فارسی
۱۴۰۲/۳/۳فیزیک

برنامه امتحانات نهایی دهم انسانی خرداد ۱۴۰۲

تاریخ و روزانسانی
۱۴۰۲/۳/۱فارسی
۱۴۰۲/۳/۳عربی اختصاصی

ساعت شروع امتحانات نهایی ۱۴۰۲

فرآیندزمان
ورود دانش آموزان به محوطه حوزهساعت ۷ تا ۷:۳۰ صبح
ورود به سالن برگزاری آزمون با کنترل حفاظت آزمونساعت ۷:۱۵ تا ۷:۴۰ صبح
بسته شدن درب آزمونساعت ۷:۴۰ صبح
پخش فایل صوتی قرائت قرآن و نکات مربوط به مقررات آزمون و توصیه مشاوره ایساعت ۷:۴۵ صبح
شروع آزمونساعت ۸ صبح

با توجه به انتشار زمان دقیق امتحانات نهایی ۱۴۰۲، دانش آموزان می توانند با توجه به نقاط ضعف و قوت خود مناسب ترین برنامه درسی را داشته باشند تا بتوانند در مدت زمان باقی مانده ضعف های مطالعاتی خود را برطرف کنند.

برنامه ریزی امتحانات نهایی ۱۴۰۲

با توجه به اینکه تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۲ به صورت مستقیم و قطعی است، امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ۴۰ درصد نمره قبولی در کنکور را امتحانات نهایی شامل می شود.

مشاوران اوج یادگیری با در نظر داشتن زمان باقی مانده، تاثیر مستقیم نمرات امتحانات نهایی بر کنکور دانش آموز و شناخت نقاط ضعف و قوت دانش آموز، مناسب ترین برنامه و قابل اجرا ترین برنامه ریزی درسی را برای دانش آموز تنظیم می کنند.

معمولا کارنامه دانش آموزانی که با برنامه ریزی برای امتحانات، مطالعه خود را انجام می دهند، نمرات و معدل بالایی را نشان می دهد.

در نظر داشته باشید با تغییرات گسترده ای که برای کنکور سراسری تصویب شد، تاثیر معدل در کنکور داوطلبان نقش بسزایی داشته و نمرات دانش آموز در امتحانات نهایی هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم تاثیر مستقیم و قطعی دارد.

به همین دلیل توصیه می شود بیشترین تلاش خود را برای امتحانات نهایی خود داشته باشید.

برای دریافت مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی امتحانات نهایی ۱۴۰۲ با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ تماس گرفته و یا امتحان نهایی را به شماره ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ پیامک کنید.

منابع امتحانات نهایی ۱۴۰۲

چنانچه دانش آموز در یک درس و یا چندین درس ضعف یادگیری داشته باشد بهتر است ضعف های خود را شناسایی کند و با انتخاب منبع مناسب آموزشی، درصدد رفع آن هر چه زودتر اقدام کند. اگر دانش آموز نمی تواند ضعف خود را تشخیص دهد و یا ضعف خود را می داند اما نمی داند چه منبعی برای رفع ضعف درسی مناسب است، بهتر است با یک مشاور تحصیلی مجرب و توانمند مشورت کند.

برای دریافت مشاوره برای تهیه مناسب ترین منابع کمک درسی می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمائید.

منابع کمک درسی امتحانات نهایی ۱۴۰۲

کنکور آسان است (اوج یادگیری) با در نظر داشتن اهمیت یادگیری مفهومی، منابع آموزشی برای کلیه دروس اختصاصی و عمومی سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی با تدریس بهترین اساتید کشور به صورت دی وی دی ارائه کرده است تا کلیه دانش آموزان در اقسار نقاط کشور و حتی دانش آموزانی که به مدرسه حضوری دسترسی ندارند بتوانند از تدریس بهترین اساتید بهره مند شوند.

خرید منابع امتحان نهایی ۱۴۰۲ اوج یادگیری

برای خرید منابع امتحان نهایی ۱۴۰۲ کنکور آسان است از یکی از سه روش زیر می توانید اقدام نمائی:

۱_ خرید از فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

۲_ خرید از اپلیکیشن کنکور آسان است

۳_ تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است