">ادبیات اوج یادگیری ادبیات استاد حسین احمدی کنکور آسان است - اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

ادبیات اوج یادگیری

ادبیات فارسی اوج یادگیری

درس ادبیات یکی از ۴ دروس عمومی کنکور می باشد که دانش آموزان و داوطلبین کنکوری زیادی به دنبال بهترین منابع برای درصد بالای تست زنی در درس ادبیات هستند زیرا درس ادبیات یکی از دروس راحتی می باشد که دانش آموزان می توانند به درصد بالا برسند .

درس ادبیات دارای ۵ مبحث : قرابت – آرایه – لغت و املا – زبان فارسی و تاریخ ادبیات می باشد .

که هر کدام از این مباحث را باید به صورت جداگانه و مبحثی برای کنکور مطالعه کرد .

ادبیات اوج یادگیری

ادبیات اوج یادگیری توسط استاد حسین احمدی تدریس می شود .

استاد حسین احمدی مدرس دروس عمومی ( ادبیات – دین و زندگی – عربی ) در اوج یادگیری ( انتشارات گیلنا ) می باشند . و همچنین مدرس دروس عمومی کنکوری را در برنامه اوج یادگیری در شبکه دو سیما می باشند .

حسین احمدی درس ادبیات را به صورت آموزشی و تست زنی برای مباحث ادبیات تدریس کرده اند .

مباحثی که توسط استاد احمدی در اوج یادگیری تدریس شده اند شامل قرابت – همایش – خلاقیت – نگارش – خلاقیت املا و واژگان و … می باشد .

لیست قیمت ادبیات اوج یادگیری

مبحث پایه استاد قیمت
آموزش ادبیات دهم دهم حسین احمدی ۱۸۰
نگارش ۱ دهم دهم حسین احمدی ۷۵
جمع بندی ادبیات دهم دهم حسین احمدی ۶۰
همایش فوق حرفه ای قرابت معنایی دهم حسین احمدی ۴۵
آموزش ادبیات یازدهم یازدهم حسین احمدی ۱۵۰
روش تست زنی ادبیات یازدهم یازدهم حسین احمدی ۱۳۵
همایش ادبیات یازدهم یازدهم حسین احمدی ۱۰۵
نگارش ۲ یازدهم یازدهم حسین احمدی ۷۵
خلاقیت املا و واژگان یازدهم یازدهم حسین احمدی ۸۰
جمع بندی ادبیات یازدهم یازدهم حسین احمدی ۹۰
روش تست زنی ادبیات دهم دهم حسین احمدی ۱۳۵
قرابت معنایی منفی   حسین احمدی ۶۰
روش تست زنی آرایه جدید   حسین احمدی ۶۰
آموزش ادبیات دوازدهم دوازدهم حسین احمدی ۲۸۰
آموزش زبان فارسی دهم دهم حسین احمدی ۱۴۰
آموزش زبان فارسی یازدهم یازدهم حسین احمدی ۱۲۰
آموزش زبان فارسی دوازدهم دوازدهم حسین احمدی ۱۲۰
روش تست زنی قرابت مثبت دهم دهم حسین احمدی ۶۰
روش تست زنی قرابت مثبت دوازدهم دوازدهم حسین احمدی ۵۰
جمع بندی تاریخ ادبیات دهم دهم حسین احمدی ۵۵
جمع بندی تاریخ ادبیات یازدهم یازدهم حسین احمدی ۵۵
روش تست زنی ادبیات دوازدهم دوازدهم حسین احمدی ۱۶۰
جمع بندی تاریخ ادبیات دوازدهم دوازدهم حسین احمدی ۵۵
املا و واژگان سه سال   حسین احمدی ۱۶۰
روش تست زنی قرابت یازدهم یازدهم حسین احمدی ۷۵
خلاقیت زبان فارسی دهم دهم حسین احمدی ۴۰
خلاقیت زبان فارسی یازدهم یازدهم حسین احمدی ۴۰
خلاقیت زبان فارسی دوازدهم دوازدهم حسین احمدی ۲۰

دانش آموزان و داوطلبین کنکوری جهت مشاهده نمونه تدریس ادبیات اوج یادگیری می توانند به سایت کنکور آسان است یا اوج یادگیری مراجعه کنند و برای خرید ادبیات حسین احمدی در کنکور آسان است با شماره های ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ تماس بگیرند .

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است