"> آموزش ریاضی هفتم » اوج یادگیری
دفتر مرکزی ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰
مشاوره و برنامه ریزی ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
اساتید اوج یادگیری

آموزش ریاضی هفتم

آموزش ریاضی هفتم

استاد میثم جهانگیری مدرس با تجربه و توانمند ریاضیات متوسطه اول (پایه هفتم، هشتم و نهم) در موسسه کنکور آسان است می باشند. در این نوشته به توضیح سرفصل های کتاب ریاضی هفتم، اهمیت آموزش مفهومی ریاضی هفتم و بهترین مدرس ریاضی هفتم می پردازیم، با ما همراه باشید.

سرفصل های ریاضی هفتم

فصل اول راهبردهای حل مسئله

فصل دوم عددهای صحیح 

معرفی عددهای علامت دار
جمع و تفریق عددهای صحیح (۱)
جمع و تفریق عددهای صحیح (۲)
ضرب و تقسیم عددهای صحیح
مرور فصل ۲

فصل سوم جبر و معادله 

الگوهای عددی
عبارت های جبری
مقدار عددی یک عبارت جبری
معادله
مرور فصل ۳

فصل چهارم هندسه و استدلال 

روابط بین پاره خط ها
روابط بین زاویه ها
تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)
شکلهای مساوی (هم نهشت)
مرور فصل ۴

فصل پنجم شمارنده ها و اعداد اول 

عدد اول
شمارنده اول
بزرگترین شمارنده مشترک
کوچکترین مضرب مشترک
مرور فصل

فصل ششم سطح و حجم

حجم های هندسی
حجم های منشوری
محاسبه مساحت جانبی و کل
حجم و سطح
مرور فصل ۶

فصل هفتم توان و جذر 

تعریف توان
محاسبه عبارت توان دار
ساده کردن عبارت های توان دار
جذر و ریشه
مرور فصل ۷

فصل هشتم بردار و مختصات 

پاره خط جهت دار
بردارهای مساوی و قرینه
مختصات
بردار انتقال
مرورفصل ۸

فصل نهم آمار و احتمال 

جمع آوری و نمایش داده ها
نمودارها و تفسیر نتیجه ها
احتمال یا اندازه گیری شانس
احتمال و تجربه
مرور فصل ۹

آموزش ریاضی هفتم کنکور آسان است

آموزش ریاضی هفتم در کنکور آسان است (اوج یادگیری) توسط استاد میثم جهانگیری تدریس و ارائه شده است.

در مجموعه آموزش ریاضی هفتم میثم جهانگیری، کلیه سرفصل های ریاضی هفتم به طور کامل تدریس شده است.

برای خرید آموزش ریاضی هفتم کنکور آسان است از یکی از سه روش زیر می توانید اقدام کنید:

۱_ خرید از فروشگاه اینترنتی کنکور آسان است

۲_ خرید از اپلیکیشن کنکور آسان است

۳_ تماس با شماره های مندرج در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن کنکور آسان است